>Bredband
>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

>Trivselblad

AKALLADALENS Samfällighetsförening

Aktuellt

 


 

 

Under "Aktuellt" kommer det senaste som händer i området att införas.

När du kommer in på hemsidan så ta till vana att alltid gå till Aktuelltsidan.

Se också till att du läst:

" Bra att veta om Akalladalen "

Finns också under fliken Området

 

 

 

 

 

 


2019-08-23 Medelförbruknngen för Juli

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Juli 2019. Finns också under fliken Området


2019-07-27 Eldningsförbud och info om vatten

Från och med idag är det eldnings- och grillförbud i Stockholm. Man får dock grilla på egen tomt och på iordningställda gruillplatser.

När det gäller vattning med vårt kommunala vatten så är det inte förbud att vattna gräsmattor m.m.

Vi i Stockholm får vårt vatten från Mälaren och där är det inte någon brist på vatten.

Dock bör man vara försiktig vid vattnandet. man bör endast vattna på kvällen när avdunstningen är liten.

Det är ingen brist på vatten i Stockholm men det finns dock en begränsning i mängden vatten man kan använda, eftersom det finns en gräns för hur mycket vatten Stockholm vatten kan producera.

Så ta det försiktigt med vattningen av gräsmattor m.m


2019-07-20 Här kan man anmäla nedskräpning med mera

Stockholms Stad har lanserat en App till smarta telefoner där man kan anmäla nedskräpning, klotter på Stadens egendom bosättningar på andra sidan Akallalänken med mycket mera.

Appen heter " Tyck till Stockholms Stad " och finns där Appar finns till din typ av telefon. Den verkar mycket bra


2019-07-20 Information från Polisen

Här kommer en länk till Polisens hemsida där inrapporterade händelser i Stockholms län finns listade. Bland annat finns branden på Imatragatan i Trädgårdsstaden rapporterad tidigt på morgonen den 15 Juli.

Länken finns också under fliken Området


2019-07-16 Medelförbrukningen för Juni

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Juni 2019. Finns också under fliken Området


2019-07-16 Angående branden i Akalla

I dagens tidningar står det om en brand i ett radhusområde i Akalla under natten mellan måndag och tisdag. Branden var i ett hus i Trädgårdsstadens radhusområde, på Imatragatan, och alltså inte i Akalladalen


2019-06-23 Nu är värmen avstängd

Nu är värmen till våra radiatorer avstängd för sommaren ( som vi brukar göra ). Värmen sätts på igen i början av September.

Anledningen till avstängningen är att det i alla fall är så varmt ute så värmen är i alla fall nästan avstängd. En annan orsak är att vi vill kontrollera att värmemätningen fungerar som den skall. För Juli och Aug bör vi debitera noll värme eller några enstaka kWh på grund av naturligt flöde i värmerören


2019-06-20 Medelförbrukningen

Här kommer ett uppdaterat dokument för medelförbrukningen av värme och varmvatten för Maj 2019. Kan också ses under fliken Området


2019-06-14 Tunnelbanans gröna linje avstängd

Ni har väl alla sett att station Fridhemsplan på tunnelbanans gröna linje kommer att vara stängd för reparation fram till den 2 Sept.

Vår Blå linje går dock som vanligt, men det går inte att byta till Grön linje vid Fridhemsplan.


2019-06-14 Ny information omFörbifart Stockholm

Här kommer den senaste informationen från Trafikverket om bil-tunnelbygget mellan Akalla och Kungens Kurva


2019-05-17 Medelförbrukningen April

Här kommer ett uppdaterat dokument för medelförbrukningen för Mars 2019

Kan även ses under fliken Området


2019-05-07 Mer om fjärrvärmecontainern

Enligt uppgift från de som monterade fjärrvärmecontainern idag tisdag, så kommer de att dra igång värmeverket imorgon onsdag. Då kommer det att bullra lite grann och ge ifrån sig en del dieselavgaser.

Värmeverket kommer att monteras bort igen på fredag denna vecka


2019-05-07 Angående den stor containerlådan på Tavastehusgatan

Det är Forum fjärrvärme som egentligen heter Stockholm Exergi som har ställt ut containern. De skall jobba med fjärrvärmen någonstans så fjärrvärmen kan inte levereras den vanliga vägen under jobbtiden. I stället kommer vi att få värme ifrån containern som innehåller ett litet värmeverk.

Vi boende borde inte uppleva något avbrott i värmeleveransen


2019-05-06 Info från Förbifart Stockholm

Här kommer en länk till senaste informationen från Förbifart Stockholm, biltunneln som skall bli 2 mil, som skall gå från Akalla till Kungens Kurva i södra Stockholm


2019-05-05 Bestämmelser för altan, staket med mera

När det gäller altangolv, staket och plank finns det bestämmelser som man skall följa.

Altangolv får t.ex. inte vara högre än 1,2 m över marknivå.

Plank dvs insynsskydd som är tätt och man inte kan se igenom får inte vara högre än 1,1 m ÖVER MARKNIVÅ, dvs om man bygger ett insynstätt plank på ett altangolv som ligger 0,5 m över marken så får planket endast vara 0,6 m högt.

Om man bygger ett staket ( som har mer än 50 % luft mellan spjälorna ) så får man bygga hur högt som helst.

Det finns även bestämmelser hur höga häckar m.m. man får bygga på en hörntomt och på en utfart från en annan tomt

Se vidare dokument om Staket m.m.


2019-04-21 Medelförbrukningen för Mars

Här kommer ett uppdaterat dokument för medelförbrukningen för Mars 2019

Kan även ses under fliken Området


2019-04-14 Kallelse till vårens städdag

Här kommer kallelsen till städdagen lördagen den 27 April. Den har också delats ut i alla brevlådor.

Vi behöver inte flytta ut bilarna ur garagen men var och en skall sopa ut skräpet under sin egen bil ut i mittgången innan städdagen. Sedan sopar en sopmaskin ut från mittgångarna


2019-04-06 Dokument från årets Stämma den 27 Mars

Finns också att läsa under fliken Byråkrati

Protokoll från Stämman

Info om Underhållsplanen och Undercentralen

Info om laddning av el-bilar


2019-03-22 Medelförbrukningen Feb 2019

Här kan ni se medelförbrukningen för Feb 2019 för våra olika hustyper


2019-03-18 Info från Förbifart Stockholm

Här kommer senaste informationen från Förbifart Stockholm


2019-03-09 Trivselblad nr 1-2019

Här kan ni läsa Trivselblad nr 1-2019 som också delats ut i brevlådorna


2019-03-08 Kallelse till årets Stämma

Här kommer en kopia på kallelsen till årets Stämma som delats ut i brevlådorna. Stämman börjar kl 18:30 men redan kl 18:00 så bjuds det på kaffe/dryck och tilltugg.

Mötet sker i Akalla Grundskola ( skolan bredvid ICA butikens parkering vid Akalla centrum )

Vi ser väldigt gärna att det kommer fler fastighetsägare i Akalladalen till Stämman. Förra året var det endast 44 av våra 176 fastigheter representerade.

Det är viktigt att många fastighetsägare är med på Stämman. Särskilt ni som är nyinflyttade skall absolut komma och lyssna, fråga om det är något ni undrar, diskutera över och rösta. Detta är ett bra tillfälle att se vilka som sitter i Akalladalens styrelse


2019-03-05 Polishändelser

Nu när Polisinformationen som skickats ut en gång i veckan via mail kommer att ges ut endast en gång i månaden så kan maan se uppgifter från Polisen på en webplats som heter https://brottsplatskartan.se . Klicka i " Nära mig " så rapporteras endast de händelser som sker inom 5 km från dig. Du måste då tillåta att webplatsen ser din position


2019-03-04 Nu startar sprängningarna för tunnelbanan

Idag kl 11:27 skall den första sprängsalvan för tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby utföras.

Läs mer här


2019-03-01 Medelförbrukningen för Jan 2019

Här kommer ett dokument med Medelförbrukningen i området för Jan 2019


2019-02-05 Rengöring av imkanalen ovanför spisen

Det har ringt en man till mig ( Dennis Westin ) från Ventilationstjänst Norden och sagt att företaget är i Akalladalen i nästa vecka för att rengöra imkanaler.

Personen säger att det är lag på att man måste anlita någon som rengör imkanalerna. Denna firma tar 1 495 Kr för att rengöra imkanalen ovanför spisen.

Det han säger är felaktigt. Det är inte lag på att man måste anlita någon för detta.

Det som är sant är att man bör rengöra imkanalen ovanför spisen med jämna mellanrum. Man kan dock göra detta själv.

Se denna länk från Räddningstjänsten Östra Götaland

Den som inte kan eller vill rengöra själv kan ju anlita denna firma

Annars se denna länk om att rengöra själv


2019-01-27 Kraftledningarna nere på fältet

Planerna för kraftledningen nere på fältet verkar ha ändrats.Först skulle man gräva ner ledningarna men nu har man tydligen ändrat sig. Nu skall ledningen på trästolparna vara kvar i nuvarande sträckning. Anledningen verkar vara att Stockholms kommun har ändrat planerna på byggnation nere på ängen. Det verkar nu som om det INTE skall byggas radhus på ängen

Länk till info om ledningen från Vattenfall

Här är en länk till det senaste förslaget på kraftledningens dragning


2019-01-23 Medelförbrukningen Dec och hela året 2018

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen av värme och varmvatten för Dec 2018 samt medel för hela året


2019-01-23 Info från Förbifart Stockholm

Här kommer en länk till senaste informationen från Förbifart Stockholm


2018-01-02 Container för Julgranar

Det kommer att finnas en container för Julgranar på Tavastehusgan vid 20:e dag Knut.

Den kommer att ställas ut Fredagen den 11 Jan och tagas bort Måndagen den 14 Jan

Det är endast Julgranar som får kastas i denna container. Om annat avfall läggs i denna container så kommer denna service att upphöra


2018-12-22 God Jul och Gott Nytt År

Akalladalens Styrelse önskar alla boende ett God Jul och ett Gott Nytt År


2018-12-22 Information från Förbifart Stockholm

Här kan ni läsa senaste informationen från Förbifart Stockholm, dvs den biltunnel som börjar utanför Akalladalen och slutar vid Kungens Kurva i södra Stockholm


2018-12-22 Medelförbrukning Okt och Nov 2018

Här kommer ett uppdaterat dokument med Medelförbrukningar för värme och varmvatten för Okt och Nov 2018.

Finns även att se under fliken Området


2018-12-18 Bra att veta om Akalladalen uppdateerad

Dokumentet Bra att veta om Akalladalen uppdaterad. Kan även läsas under fliken Området och Länk på höger sida


2018-12-12 Stöldmärkning

Ett bra sätt att skydda sig mot inbrott är att DNA märka sina dyrbarheter.

Se denna länk från Stöldskyddsföreningen


2018-12-12 Stämma för år 2018

Stämman för år 2018 kommer att avhållas Onsdagen den 27 Mars 2019 i skolan på Mariehamnsgatan nära ICA parkeringen

Reservera kvällen för årets Stämma. Alla fastighetsägare är välkomna på Stämman.

Kallelse delas ut i brevlådorna 2 veckor före årets Stämma

Det är på denna Stämma som vi tillsammans bestämmer vad vi skall göra och investera i runt om i vårt gemensamma område. En fråga som vi kanske skall diskutera är om vi skall förnya asfalteringen av områdets bil och gångvägar. Sådant som också kan diskuteras är våra vatten och avloppsledningar samt vårt värmesystem


2018-12-12 77 kV ledningen nere på fältet skall kanske grävas ner

Det verkar som om den 77 kV elledningen som går på trästolpar nere på fältet nedanför Akalladalen skall grävas ner. Se denna information från Vattenfall Jag tolkar anledningen till nergrävningen är att spänningen skall höjas till 132 kV och då hänger nog ledningen för nära våra hus. Dessutom skall en ny tansformatorstation byggas på andra sidan fältet till höger nära vägen


2018-11-27 Trivselblad nr 3-2018

Här kan ni läsa det Trivselblad som också har delats ut i brevlådorna. Finns också att läsa under fliken Trivselblad


2018-11-15 Tips för att minska inbrottsrisken

Här kommer tips från mitt försäkringsbolag hur man kan minskaa inbrottsrisken nu när det blir mörkt


2018-11-14 Påminnelse om tunnelpromenad

Här kommer en påminnelse från Förbifart Stockholm om tunnelpromenaden den 24 Nov


2018-11-13 Nya bostäder på Akallatorget

Enligt tidningen Mitti Kista skall de gamla planerna på att riva ICA butiken på Akallatorget och bygga bostäder där, dammats av igen.

Läs artikeln i Mitti Kista här


2018-11-01 Promenad i tunneln Förbifart Stockholm

Den 24 Nov kan man promenera i en del av tunneln ( i Vinsta ) på Förbifart Stockholm, den 2 mil långa tunneln som börjar i Akalla och slutar vid Kungens Kurva i södra Stockholm.

Läs mer i denna länk från Förbifart Stockholm


2018-10-20 Medelförbrukningen för Sept

Här kommer en uppdaterad version av medelförbrukningen för värme och varmvatten för Sept. Finns även under Området


2018-10-19 Ökad parkeringsövervakning

Nu har vi intensifierat parkeringsövervakning inom Akalladalen.

Kontrollen inne i gästgaraget kommer också att utökas.

De bilar som stått länge i gästgaraget kommer att bötfällas och om de inte tas bort kommer de att bogseras bort med hjälp av Europark, på bilägarens bekostnad

Tänk på följande: Ni som har era gäster i gästgaraget måste lägga ett påskriven 24 timmars tillstånd i bilens framruta. Skall skrivas med bläck.

Det är inte tillåtet att stå många dagar i gästgaraget med sin egen bil. Gästgaraget är till för de boendes gäster som inte bor i området.

Samma sak gäller den lilla parkeringen vid sidan om vändplanen på Tavastehusgatan.

Om någon gäst måste stå en längre tid ( cirka några veckor ) så kan ni kontakta någon i styrelsen så kan hen skriva ut ett långtidstillstånd


2018-10-12 Var snäll och klipp era häckar

Kan ni vara snälla och klippa era häckar som hänger ut över Samfällighetens gångvägar och trädgrenar som skuggar våra nya lampors sken ut över våra gångvägar.

Om ni gör det nu till städdagen, kan ni kasta klippet i de containrar som ställs ut.

Om ni inte klipper häckarna kommer dessa att hindra passage när snön kommer. Då kommer snön göra, att de oklippta häckarna hänger ut ännu mer än nu, ut i gångvägarna.

Om ni inte klipper trädgrenar som skuggar våra nya lampors sken på gångvägarna så har ju den investeringen varit förgäves


2018-10-12 Kallelse till höstens städdag

Här kommer den Kallelse till höstens städdag den 20 Okt som delats ut i alla brevlådor


2018-10-05 Information om Förbifart Stockholm

Här kommer en länk till aktuell information om Förbifart Stockholm


2018-09-22 Medelförbrukningen t.o.m. Aug 2018

Här kommer ett uppdaterat dokument för Medelförbrukningen t.o.m. Aug 2018. Finns även under fliken Området


2018-09-14 Värmen till vära radiatorer ( värmeelement ) är nu påsatt

Nu har det börjat bli kallare ute igen så nu är värmen till radiatorerna påsatt för hösten-vintern.

Värmen är dock väldigt låg nu när det inte är så väldigt kallt ute. Värmen ut i systemet börjar när utetemperaturen är lägre än 17 grader. Om ute-temperaturen endast är några grader lägre än 17 grader så är varmvattnet till elementen inte så varmt

Idag fredag förmiddag är temperaturen som går ut i systemet endast 29 grader.

Det kommer dessutom att ta en eller ett par dagar innan hela systemet är uppvärmt


2018-09-14 Trivselblad nr 2 igen

En ny version av Trivselblad nr 2-2018 ligger nu under fliken Trivselblad. I förra versionen hade det blivit fel vinnare i golftävlingen AD Open


2018-09-06 Trivselblad nr 2 - 2018

Nu finns Trivselblad nr 2 - 2018 att läsa på hemsidan. Klicka på denna länk. På grund av att vår kopiator vattenskadats vid vattenläckan häromdagen så kan vi inte kopiera upp Trivselbladet ( och inte heller dela ut det i brevlådorna ). Kan även läsas under fliken Trivselblad ovan


2018-09-04 Ny belysning i Akalladalen

Nu har vi beställt ny belysning i Akalladalen och elektrikerna har precis börjat byta ut de gamla gula lamporna mot nya vita LED lampor. Stolparna och armaturerna byts inte ut utan blir kvar.LED lamporna kan uppfattas som lite starkare än de gamla gula lamporna. Förhoppningsvis blir det lite ljusare i området med de nya vita lamporna. De nya lamporna har längre livslängd, så de skall inte slockna lika fort som de gula lamporna.

Elektrikerna byter också ut elkablarna inne i stolparna som börjar bli gamla

De 5 st dubbelarmaturer som sitter utefter garagen ( på gångvägen på garagens insida ) kommer att flyttas ner till sydvästra gångvägen ( gångvägen utefter fältet ) för att ge lite mer ljus. Det har alltid varit ganska mörkt där.


2018-09-01 Vattenläcka på kallvattnet

Sedan igår kväll så har vi ett fel på kallvatten. Det har gått sönder ett rör i Undercentralen. Kallvattnet har kopplats tillfälligt via ett by pass rör, så kallvattnet finns i ledningar och kranar men med reducerad mängd och tryck.

Den minskade vattentillförseln berör ungefär halva Akalladalen ( den halvan som är närmast Akalla By ).

Rörmokare är tillkallad och kommer förhoppningsvis att reparera under dagen ( idag lördag )


2018-07-25 Eldningsförbud i hela Stockholm

Från och med idag kl 15:30 gäller eldningsförbud i hela Stockholm dvs även i Akalladalen

Det är även förbjudet att grilla och det gäller nu även på den egna tomten

Förbudet gäller tills vidare och kommer nog att upphävas när det börjar regna

Se vidare på brandförsvarets hemsida www.storstockholm.brand.se


2018-06-29 Nyheter från Förbifart Stockholm

Här kommer en länk till senaste nytt från Förbifart Stockholm, den nya vägtunneln cirka 2 mil från Akalla till södra Stockholm, som blir klar om cirka 10 år. Delen från Akalla till E18 blir dock klar efter cirka halva tiden


2018-06-17 Medelförbrukning April + Maj

Här kommer ett uppdaterat dokument för Medelförbrukningen för April o Maj 2018. Finns även under fliken Området


2018-06-07 Information och påverkan Akalla

En av våra fastighetsägare hittade denna länk till Stockholm Stads hemsida där man kan se en länk där man kan se och påverka politikerna i Stockholm.

Gå gärna in på denna länk eller samma länk långt ner på Stockholm Stads websida


2018-04-24 Information från Förbifart Stockholm

Här är en länk till inormation från Förbifart Stockholm . De bjuder in till en promenad i en av de sprängda tunnlarna


2018-04-16 Medelförbrukningen Mars 2018

Här kommer ett uppdaterat dokument för Medelförbrukningen för Mars 2018. Finns även under fliken Området


2018-04-13 Kallelse till Städdagen den 28 April

Här kan ni läsa kallelsen till städdagen Lördag den 28 April. Den har också delats ut i alla brevlådor.

Alla hjälper till att städa gemensamma områden på förmiddagen och efter lunch kan ni städa era egna tomter


2018-04-12 Trivselbladet nr 1 - 2018

Här kan ni läsa Trivselblad nr 1-2018. Finns också under fliken Trivselblad


2018-04-12 Protokoll från Årsstämman

Här kommer protokollet från årets stämma. Kan också läsas under fliken Byråkrati


2018-03-27 Hästa Gård

Här kan ni se en artikel om Hästa Gård från SVT Nyheter


2018-03-19 Medelförbrukningen Jan-Feb 2018

Här kommer ett uppdaterat dokument för Medelförbrukningen för Jan o Feb 2018. Finns även under fliken Området


2018-03-09 Kallelse till Årsstämma den 21 Mars 2018

Här kan ni läsa Kallelsen till årets Stämma. Denna Kallelse har också delats ut i alla brevlådor i Akalladalen. Stämman börjar kl 18:30 i Akalla Grundskola.

Kaffe / dryck med tilltugg serveras från kl 18:00. Välkomna


2018-03-02 Information från Förbifart Stockholm

Här kommer en länk till info om Förbifart Stockholm dvs vägen/ tunneln man bygger på andra sidan Akallalänken


2018-02-18 Läckage i värmesystemet

Sedan i mitten av Jan 2018 har vi haft ett läckage i värmesystemet ( radiatorsystemet ). Det läcker bort cirka 40 liter per dygn.

Är det någon som t.ex. bygger om och vet med sig att det droppar vatten från något värmeelement, så var snäll och meddela Sense eller Dennis eller skicka ett mail till mail@akalladalen.nu

Vi vill gärna veta om det droppar någonstans. Annars måste vi krypa ner under alla hus och kolla, vilket är ett jättejobb


2018-02-15 Akalladalens årsmöte / stämma och vårens städdag

Reservera kvällen Onsdagen den 21 Mars för årets stämma / årsmöte. Separat kallelse kommer i brevlådan senast 2 veckor innan

Reservera också förmiddagen Lördagen den 28 April som är vårens städdag. Från 9:30 till 13:00 städar vi tillsammans våra gemensamma områden. Om var och en sopar ut skräpet under sin bil ut till mittgången innan städdagen, så kan bilarna stå kvar i garagen. Under städdagenkommer en sopmaskin att sopa ut mittgångarna.

Efter lunch kl 13 kan man städa sina egna tomter. Containrar för skräp kommer att finnas utställda. Separat Kallelse kommer att delas ut i brevlådorna


2018-01-27 Rapportera gärna om lampor som inte lyser

Tidigare har vi haft Jörgen som gått runt och kollat vilka lampor i området som inte lyser och bytt ut dem. Nu har han blivit äldre och gör inte detta längre.

Vi ber härmed, att alla i området rapporterar till mail@akalladalen.nu när ni ser att lampor inte lyser eller att lampor lyser ett tag men sedan slocknar ett tag.

Att lamporna ibland lyser och ibland slocknar beror på att elektronikenheten i stolpen har gått sönder. Meddela gärna adressen för den trasiga lampan ( och tala om vilken sida av adressen det gäller ) och berätta om den är tänd ibland och slocknar ibland

Vi planerar att byta ut de trasiga befintliga högtrycksnatrium-lamporna mot LED lampor i samma armatur ( om vi kan hitta sådana som duger )


2018-01-18 Medelförbrukning Dec 2017

Här kommer ett uppdaterat dokument om medelförbrukningen Dec 2017

Finns också under fliken Området


2018-01-03 Container för julgranar

Tjogondedag Knut infaller i år på Lördag den 13:e Jan. Då brukar man ju ta bort sina julgranar. Av den anledningen kommer det att placeras ut 2 st containrar i Akalladalen där man kan slänga julgranar ( och endast julgranar )

Containrarna ställs ut på morgonen Måndag den 15;e Jan och tas bort igen på Tisdagen den 16:e Jan. En ställs på Torneågatan och en på Tavastehusgatan


2017-12-16 Titta på bygget av Förbifart Stockholm

De som bygger Förbifart Stockholm har en informationsbod där man kan titta på bygget samt få information av de som bygger

Det är en byggbod med en balkong på taket där man kan se bygget

Byggboden ligger vid undergången under Akallalänken vid Mariehamnsgatans förlängning

Den är öppen Måndagar och Onsdagar mellan kl 15 och 16


2017-12-15 Angående trasiga lampor på belysningsstolparna

Som ni kanske har sett är det är trasiga lampor på några av våra belysningsstolpar. Det beror inte på att glödlampan är trasig utan det beror på att drivdonet till glödlampan har gått sönder.

Dessa drivdon är svåra att få tag på och jättedyra. Vi har vår områdeselektriker inkopplad på ärendet. Det vi tittar på är att eventuellt ersätta glödlamporna av typ högtrycksnatrium till glödlampor av LED typ i befintliga armaturer. Detta skulle ge ett vitt ljus istället för det nu gulaktiga ljuset. Kostnaden skulle inte heller vara så väldigt stor

Vår ambition är att testa en eller två LED glödlampor nere i parhusområdet inom 2 veckor.


2017-11-30 Resning av " Julgranen "

Välkomna till " Julgransresningen " på lördag den 2 Dec kl 11:00. Julgranen reses på flaggstången mitt på Slingerbulten.

Trivselkommittén bjuder på Glögg och Pepparkakor och Bosse bjuder på trumpetmusik


2017-11-21 Medelförbrukning Okt 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Sept + Okt 2017. Finns även under Fliken Området


2017-11-21 Information om Förbifart Stockholm

Här kommer en länk till info från Förbifart Stockholm


2017-10-16 Kallelse till höstens Städdag

Här kommer Kallelsen till Städdagen som delats ut ibrevlådorna


2017-10-10 Städdag den 21 Okt

Lördagen den 21 Okt är det städdag i Akalladalen.

Särskild kallelse kommer att delas ut i brevlådorna

Samling kl 9:30 utanför gästgaraget.

På hösten är det ingen maskinsopning av garagen utan vi sopar alla garagen för hand. Sopa gärna ut skräpet på din egen garageplats ut till mittgången innan städdagen.

På förmiddagen skall alla städa våra gemensamma områden. Ingen skall alltså städa sina egna tomter mellan 9:30 och 13:00.

Efter 13:00 kan man städa sina egna tomter


2017-10-10 Trivselbladet

Trivselbladet nr 3-2017 finns att läsa här men också under fliken Trivselbladet


2017-09-21 Medelförbrukning Aug 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Aug 2017. Finns även under Fliken Området


2017-09-19 Info om Förbifart Stockholm

Från Trafikverket kommer lite info. Läs här

Speciell info om Akalla kan du läsa här


2017-09-18 Friköp av Tomträtt

Ni som ännu inte friköpt er Tomträtt från Stockholms Kommun men har för avsikt att göra detta, har bråttom ( de flesta i Akalladalen har friköpt sin Tomträtt )

Från och med Jan 2018 höjs kostnaden att lösa in tomträtten med 36 % ( för min egen tomt )

Friköpspriset är 50 % av taxeringsvärdet för tomten. För min tomt kommer taxeringsvärdet att öka från 1 1 milj till 1,5 milj, dvs friköpspriset ökar från cirka 550 000 Kr till 750 000 Kr

Jag har för mig att det är taxeringsvärdet det datum som Stockholms kommun registrerar friköpsansökan som är grund för friköpspriset, så skynda er, Stockholms Kommun kommer att få massor med ansökningar före nyår

Se vidare Stockholms Kommuns hemsida för Friköp av Tomträtt

Ni som redan äger er tomt behöver inte bry er


2017-09-18 Nya taxeringsvärden Jan 2018

Nya taxeringsvärden för våra hus och tomter kommer att gälla från och med Jan 2018

Den som vill kan gå in och titta på förslaget till nytt taxeringsvärden genom att logga in på skatteverkets hemsida med t.ex. mobilt bankID

Om man vill ändra skall man göra det före sista Okt

Förslaget för mitt hus och tomt är en ökning från 2015 med 36 % för tomten, 71 % för huset dvs 53 % för hus och tomt tillsammans


2017-09-10 Möte om Hästa gård m.m.

Norra Järva Stadsdelsråd bjuder in till möte om Hästa gård m.m.

Mötet är Lördag den 16:e Sept kl 13:00 i Husby Konsthall

Lappar sitter på garagedörrarna. Ni kan även Googla på Norra Järva Stadsdelsråd för mer info


2017-09-03 Värmen påsatt

Nu är värmen till våra element påsatt efter sommaren. Värmen har varit avstängd under Juli och Augusti.

Att värmen är påsatt betyder dock inte att det kommer att bli jättevarmt i elementen.

När det är över 17 grader ute så skickas ingen värme alls ut i elementen.

När det är under 17 grader skickas lite grann värme ut till elementen, men det är inte så mycket värme straxt under 17 graders utetemp

Dessutom tar det ett par dagar innan vattet i vårt system har värmts upp till rät temp

Om ni vill ha varmare inomhus i Sept så tänd lampor eller slå på ugnen i köket någon timme. Detta är mycket billigare för alla än om vi skulle skicka ut mycket värme till elementen. Där går mycket värme bort i våra kulvertar


2017-09-01 Frivisning av C-More kanaler på ComHem

Inom Akalladalen har vi ComHem som TV leverantör

ComHem säger att alla som har betalkanaler hos ComHem, kan under perioden 1 - 14 Sept se alla C-More kanalerna ( de digitala ) utan kostnad. Jag antar att alla i Akalladalen kan se dessa C-Morekanaler. Jag har själv kollat och jag kan se dessa kanaler, men jag har ett extra betalutbud så ni får kolla själva.

Se vilka kanalplatser som gäller på denna länk ComHem frivisning av C-More


2017-08-21 Medelförbrukning Juni + Juli 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Juli 2017. Finns även under Fliken Området


2017-08-11 Vill ni ha info när hemsidan uppdateras

Om ni ännu inte har anmält er till Akalladalens mailtjänst där webmaster skickar ut ett mail till er när hemsidan uppdateras eller om ni vill ha info från lokalpolisen varje fredag, så anmäl er nu.

Skicka ett mail till mail@akalladalen.nu med ert namn, er gatuadress samt er mailadress, så lägger jag in er i min mailinglista


2017-08-01 Nytt inbrott

Nu har det varit ett nytt inbrott i ett av husen i parhusområdet.

Natten mellan Lördag och Söndag bröt sig några tjuvar in i huset. De tog med sig ett stort tungt kassaskåp med en mängd pengar och guld i. Tjuvarna verkar ha brutit sig in genom en altandörr.

Polisanmälan har lämnats in men polisen lade ner ärendet efter endast 2 dagar utan att ha kommit och undersökt brottsplatsen


2017-07-14 Ang sopstrejken

Akalladalen betalar för sophämtningen till Stockholms Stad, så vi vet inte riktigt vilken entreprenör som hämtar våra sopor. Jag tror inte vi har drabbats ännu, men om så blir fallet så kan man gå in på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida för att se var man skall göra av sina sopor.

Där står det bl.a. att det finns en sopcontainer för hushållsavfall uppställd på Sveaborgsgatan 9 ( vid gångbron )

Man kan även lämna hushållssopor på en del Återvinningsstationer bl.a. Lövsta


2017-07-14 Ang förberedelser för inbrott

Det har förekommit förberedelser för inbrott hos en del hus. Någon har hängt en plastpåse på ytterdörrens handtag, ställt en träpinne lutad mot ytterdörren eller dylikt, för att kontrollera om fastighetsägaren är bortrest.

Ni som har grannar som är bortresta, titta noggrannt på grannes ytterdörr för att upptäcka sådana förberedelser. Ta i så fall bort föremålen


2017-07-05 Vattenavstängning idag

Stockholm Vatten säger följande

Det har varit läckage i en anslutningspunkt på Mariehamnsgatan

Därför har de varit tvungna att stänga av vattnet en stund 2 gånger under dagen idag Onsdag

Stockholm Vatten säger att på grund av avstängningen kan det finnas missfärgningar m.m. i vattnet De rekommenderar att man spolar både varm och kallvattnet en stund för att kontrollera att det inte är några missfärgningar / föroreningar i varm och kallvattnet

Den som har haft tvättmaskinen på under dagen bör kontrollera att det inte finns några missfärgningar på tvätten


2017-07-03 Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva

Akalladalen är medlemmar av Fastighetsägare i Järva. Det är en sammanslutning av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt Akalladalen ( totlat mer än 18 600 lägenheter ) som gör gemensamma upphandlingar för bevakning, parkeringsövervakning m.m.

Läs Nyhetsbrev nr 2 här

Läs mer om föreningen på www.jarvafast.se


2017-06-30 Värmen avstängd

Som vanligt så har vi nu stängt av värmen till våra elemnt för sommaren. Under Juli och Aug brukar vi ju ha värmen avstängd. Vi slår på värmen igen i början av September.

Varmvattnet är ju naturligtvis inte avstängt


2017-06-28 Inbrott

Nu har vi haft ett inbrott i ett av våra hus.

Det var ett av husen på översta raden på Torneågatan

Tjuvarna hade brutit bort ett fönster i sovrummet på nedervåningen.

Tjuvarna hade gått igenom hela huset, öppnat skåp och lådor men inte fått med sig så mycket. Fastighetsägarna hade inte så mycket silver och smycken och inga pengar hemma

Tipset till alla: Håll reda på när dina grannar är bortresta och ring 112 om ni ser något konstigt eller akut. Tala om för dina grannar när du är bortrest så de har en chans att kolla efter misstänkta aktiviteter

Se även till att någon tömmer din brevlåda varje dag


2017-06-16 Trivselbladet nr 2- 2017

Kan läsas här eller under fliken Trivselblad ovan


2017-06-15 Medelförbrukning Maj 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Maj 2017. Finns även under Fliken Området


2017-05-29 Vattentillgången i Stockholm

Det pratas om att det är vattenbrist i Sverige och att man skall spsra på vatten för att inte sänka grundvattennivån.

Detta gäller inte Stockholm. Vi får vårt vatten från Mälaren och enligt Stockholm Vatten så kommer det inte att bli brist på vatten i Stockholm


2017-05-26 Extra kostnad vid städdagen

Som vi påtalat flertalet gånger så får man inte kasta bildäck och elartiklar i de containrar som ställs ut vid städdagarna. Vi har en bilsläpkärra varje städdag där man kan kasta bildäck, elartiklar, gamla färgburkar, kylskåp, TV apparater m.m.

På grund av att någon/några hade kastat bildäck och elartiklar i en av containrarna vid vårens städdag så kostade det Akalladalen 11 000 Kr extra. Vi tycker att detta är en onödig kostnad.

Den som ser att någon kastar felaktiga saker i containrarna kan gärna kontakta styrelsen, så kan vi ta bort dessa saker och lägga i släpkärran, så att vi inte debiteras 11 000 Kr extra nästa städdag


2017-05-20 Info Förbifart Stockholm

Se senaste info från Förbifart Stockholm dvs den nya vägen/ tunneln förbi Akalla


2017-05-17 Loppis på Lördag

På Lördag den 20:e Maj skall det vara Loppis i Akalladalen. Alla som vill kan ha loppis vid sin tomt mellan kl 12 och 15. Se vidare info från Loppiskomitten. Efter Loppisen blir det korvgrillning nere på ängen


2017-05-12 Avstängning av värme och varmvatten

Mellan den 31 Maj och den 2 Juni kommer värme och varmvatten vara avstängt mellan kl 8:30 och 15:30. Spola varmvattnet 10 min innan användning, när vattnet återkommer.

Läs mer här. Printa ut lappen och sätt upp på kylskåpet

Informationen kommer att delas ut i brevlådorna några dagar innan avstängningen


2017-05-11 Medelförbrukning April 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för April 2017. Finns även under Fliken Området


2017-04-26 Mätning av sprängvibrationer

Trafikverket ( ? ) har varit hos oss i Akalladalen och monterat in en vibrationsmätare för att mäta vibrationerna från sprängningarna. Vibrationsmätaren sitter i krypgrunden i parhusområdet i närheten av garagen.Vi får hoppas att vi får reda på något om sprängningarna när de gjort någon form av utvärdering. Batterierna skulle räcka i 2 veckor och sedan måste de byta batterierna.

Jag tolkar det som att det är en ganska kortvarig mätning. Vi kanske kan få något resultat om någon månad eller så


2017-04-13 Medelförbruking Mars 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Mars 2017. Finns även under Fliken Området


2017-04-10 Dokument från Stämman

Här finns Protokollet från Stämman samt presentationen som föredrogs innan Stämman

Finns också att läsa under fliken Byråkrati


2017-04-08 Ny bredbandsansvarig

Vi har en ny bredbandsansvarig som kan hjälpa till med enklare problem med bredbandet. Han heter Roberto Ruiz och kontaktuppgifter finns under fliken Styrelse och Övriga funktionärer


2017-04-06 Kallelse till vårens Städdag

Härmed kallas alla boende i Akalladalen till vårens städdag.

Vi samlas 9:30 och städar våra gemensamma områden fram till lunch. Efter lunch kan man städa sina egna tomter. Containrar kommer att finnas.

INGET BYGGAVFALL I DESSA CONTAINRAR.

Se vidare kallelsen som också kommer att delas ut i brevlådorna


2017-04-06 Nytt brev om Hästa

Vår Ordförande Sievert Bakeståhl har skrivit ett nytt brev till Trafikkontoret eftersom han inte fått något svar på det förra brevet från 2017-03-22. Läs brevet här


2017-03-30 Medelförbrukningen Jan-Feb 2017

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Jan-Feb 2017. Finns även under Fliken Området


2017-03-30 Hustips diverse uppdaterad

Skriften Hustips diverse är uppdaterad med inköpsinfo på utbytes-radiatorventil som man kan köpa på Comfortbutiken. Den ventilen som nämndes tidigare i Hustips diverse har utgått

Läs här eller under fliken Området


2017-03-28 Revisionsberättelse

Här kommer Revisionsberättelsen som komplement till Kallelsen till morgondagens Stämma


2017-03-22 Ang uppsägning av Hästa Gård arrendet

Som många vet så har Trafiknämnden/Trafikkontoret i Stockholm sagt upp arrendet för Hästa Gård som nu arrenderas av Naturskog AB ( www.naturskog.se ). Arrendet är uppsagt till den sista Dec 2017, vilket i dagsläget innebär att Naturskog inte kan fortsätta sin verksamhet vid Hästa Gård efter 2017 och Naturskog kommer då att ta bort djur och maskiner från Hästa Gård

Om du vill läsa Trafiknämndens/Trafikkontorets skrivelse så läs här

Vi inom Akalladalens Styrelse tycker att det är skandal att man sparkar ut Naturskog som har skött Hästa Gård mycket bra enligt vår mening

Därför har vår Ordförande Sievert Balkeståhl skrivit ett brev till politiker m.fl.Läs brevet här


2017-03-15 Föroreningar i vattenkranen

Några fastighetsägare i parhusområdet åt garagen till har rapporterat att de fått missfärgningar i kallvattnet för några dagar sedan. Det har varit mjölkfärgade och rostfärgade missfärgningar. Stockholm Vatten säger att det kan vara rostavlagringar i vattenledningen. Det verkar inte helt borta ännu

Håll koll på vattnet och undvik att dricka om ni ser missfärgningar.


2017-03-10 Kalelse till årets Stämma den 29 Mars

Här kan du läsa den kallelse som delats ut i brevlådorna. Kan även läsas under fliken Byråkrati


2017-03-07 Förberedelse till inbrott

När en av våra boende kom hem igår hade någon flyttat deras sopkvast och lutat den mot ytterdörren. Antagligen som en förberedelse till inbrott. Om sopkvasten ligger kvar i flera dagar är det ingen hemma. Liknande har skett tidigare hos andra i området.

Täönk på att alltid titta till era grannar när ni går förbi. Om ni ser att det finns något konstigt vid huset ( eller brevlådan ) så ta bort sopkvasten eller stenen eller vad det kan vara, och säg till fastighetsägaren.


2017-03-07 Grävskopor på fältet nedanför parhusen

Varför gräver man på fältet nedanför Akalladalen. Läs här


2017-03-02 Ang Taxeringsvärdena och Tomträttsavgälderna

Se vad Villaägarna skriver om fastighetstaxeringen 2018 samt höjningen av tomträttsavgälderna

Se även www.villaägarna.se

Det går fortfarande att köpa sin tomträtt till nuvarande pris ( storleksordningen 500 000 Kr ). När taxeringsvärdet höjs 2018 så höjs också priset för att köpa sin tomträtt


2017-03-01 Årets Stämma

Reservera Onsdagen den 29 Mars för att gå på Akalladalens årliga Stämma. Kallelse med information kommer i brevlådorna senast 2 veckor före Stämman.

Reservera också lördagen den 22 April då Akalladalens städdag äger rum ( om så beslutas vid Stämman ). Kallelse kommer att komma i brevlådorna


2017-03-01 Trivselblad

Här kan du läsa Trivselblad nr 1-2017. Finns också under fliken Trivselblad


2017-02-17 Husvagnar på andra sidan Akallalänken

Som ni kanske redan sett så har det börjat bli en husvagnscamping på andra sidan Akallalänken, till vänster om transformatorstationen.

Vår ordförande har kontaktat polisen och Stockholms Stadsdelsförvaltning som nu varit där och tittat. Stockholm Stad som är markägare kommer att påbörja en process mot bosättarna, men det kan ta sin tid eftersom både kronofogde och polis är involverade. Det är i alla fall på gång


2017-02-17 Polisinfo

Här kommer fredagens info från polisen:

Hej! Läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna vecka. Fredag: Vid ingripande angrips polis av ett 30-tal personer som sparkar och slår, kastar flaskor och burkar. Måndag: Trafikolycka- Rinkeby. Pojke påkörd av personbil, fördes skadad till sjukhus. Tisdag: Rån motvärnsfallet- Systembolaget Kista. Två gripna. Väskryckning- Hub Hotel Kista. Grovt vapenbrott- Skårbygränd genom att gm hade en skarpladdad pistol. Gm gripen. Misshandel- Kista Galleria. Okänd gm knuffade flera personer i gallerian varav en målsägande föll in i ett skyltfönster. Onsdag: -Bilbrand Mjölbyplan Torsdag: Man grips tidigt på morgonen efter påverkad vårdslös körning som slutar i krock. Synnerligen grov misshandel i Husby- tre gm misshandelar två mä grovt med glasflaska och sparkar (så att enMä som var medvetslösa och tre gripna fördes till sjukhus. HOT SPOTs Husby: Husby gård, Trondheimsgatan 3-9. Rinkeby: Rinkebyplan 2-6, Ljungbyplan 31 i korridoren, Hällbybacken 13-22 ute på gåtdarna, Hinderstorpsgränd 4 i källaren.


2017-02-14 Inbrott

Igår kväll vid 22 tiden hade ett hus uppe på Torneågatan ( översta raden ) inbrott. Tjuvarna tog sig in genom att bryta upp ett fönster på nersidan. Hela huset var upp och nervänt. Inga datorer togs men för övrigt saknas mer info.

Vi uppmanar alla grannar att vara misstänksamma mot okända personer samt att hålla koll på sina grannars hus


2017-02-10 Info från lokalpolisen

Info från lokalpolisen:

Hej! Läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna vecka. Lördag:-Rån Rinkeby C. Målsägande tvingades av sin mobiltelefon av 9-10 gm som använde våld Rån Akalla C. Målsägande hotades med kniv och blev avtvingad sin mobiltelefon -Misshandel och olaga hot mot målsägare på buss 179 Rinkeby av flera gärningsmän. -Försök till grov misshandel. Rinkeby C Man jagades med kniv i centrum av flertalet unga män. Varken målsägare eller gärningsmän identifierade Söndag: Rån Rinkebygången. Kvinnan blev puttad och avsliten sin datorväska.- Våld mot tjänsteman. Busstorget Danmarksgatan. Ordningsvakt ingriper mot plankare som sparkar och slår. Måndag: -Personrån. Langelandsgatan. Målsägare rånad på sin mobiltelefon. Tisdag: -Brand i källare Sibeliusgången 20A Stadsdelsförvaltningen på plats, ingen utrymning behövdes. Onsdag: -Misshandel Kista norra. Gärningsman omhändertogs enligt LOB. Torsdag: Bilbrand Bergengatan Kista. Övrigt: Konflikt mellan ungdomar/unga vuxna och ensamkommande afghaner i Rinkeby Centrum. Fler fall av konflikter har rapporterats.


2017-02-08 Angående Skrivelsen fr Nacka Tingsrätt

Styrelsen har läst de sidor i Konsekvensbeskrivningen m.fl. sidor från Sthlms Läns Landsting redogörelse för tunnelbanebygget ( se länk nedan 2017-01-31 ). Vi ser ingen anledning att svara eller komma med några kommentarer. Se vidare svar som kommer i Trivselbladet . Den fastighetsägare som vill svara för sin fastighet skall göra detta innan den 24 Feb 2017


2017-02-04 Info från lokalpolisen

Info från lokalpolisen

Hej! Läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna vecka. Måndag: -Grov stöld/Väskryckning från målsägande. Sibeliusgången Akalla. Onsdag: -Bilbrand Rinkeby allé -Personrån Akalla C. -Misshandel Rinkeby C, fler gärningsmän misshandlar en kille (natt mot torsdag) Övrigt: Tre personer anhållna för inblandning i Myntamorden. Dessa släpptes idag, fredag. Misstankarna kvarstår dock. Stökigt på biblioteket Tensta eftermiddagar. Ungdomar som beter sig illa.


2017-02-01 Angående tomrätter

I informationen från SLL angående tunnelbanan finns en lista på alla tomträttsägare och fastighetsägare i Akalladalen. Där framgår att i kvarteret Tavstehus så är fortfarande 32 st tomter fortfarande tomträtter medan 46 st har lagfarna ägare ( totalt 78 tomter ).

I kvarteret Torneå så är 14 st tomter fortfarande tomträtter medan 84 st har lagfarna ägare ( totalt 98 tomter ).

Tomterna kostar i storleksordningen 500 000 Kr att köpa och det är fortfarande lönsamt att friköpa sin tomträtt, särskilt om man kan låna pengar i bank utan att amortera. Se länk till stockholm.se


2017-01-31 Information från SLL Tunnelbana

Ni som är intresserade av att läsa Miljökonsekvensbeskrivningen m.m. för tunnelbanebygget ( dvs underlaget för pappret från Nacka Tingsrätt för ni som är berörda ) kan gå in på följande länk miljöpövning 2017 från SLL ( Stockholms Läns Landsting ) och sedan välja Miljöprövning 2017. Styrelsen kommer också att läsa dessa ( många ) sidor och återkomma


2017-01-27 Info från lokalpolisen

Info från lokalpolisen

Hej! Läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna vecka. Möjligtvis gult i Rinkeby efter de senaste skjutningarna som har vissa kopplingar till Rinkeby. Måndag 23/1 Natten till måndag inbrott Rinkebyplan 2, 10st dörrar uppbrutna. Fjärde gången på kort tid som det sker inbrott på aktuell adress. Rån Akalla Södra. Flera gärningsmän misshandlar målsägande och tar kläder. En gripen. Mordförsök i lght Rinkeby. Målsägande attackerad med kniv av gm. En gripen. Ej ungdomsrelaterat Onsdag 25/1 Misshandel utanför Rinkebyskolan. Skadegörelse på polisfordon som fått däck punkterade Tensta. Övrigt: Medborgarvärdar Rinkeby meddelar ”hot spots” Gallerian, Mjölbyplan, Rinkebyplan, Hällbybacken. Öppna drogförsäljningen upplevs mindre synlig efter polisnärvaro ökat. OBS! Inget sms imorgon om inget särskilt inträffat.


2017-01-26 Ang brevet från Nacka Tingsrätt

Cirka 120 fastighetsägare av våra 176 fastighetsägare i Akalladalen har fått ett brev från Nacka Tingsrätt. Se dokumentet här

Det handlar om att Stockholms Läns Landstings Tunnelbana har ansökt om tillstånd att påverka grundvattennivän i samband med bygget av tunnelbanan från Akalla till Barkarby

Det gäller alla fastigheter på Tavastehusgatan med jämna gatunummer. Det gäller även hela nedersta raden av radhusen ( Tavastehusgatan ojämna nr ) och halva raden av radhusen på andra raden ( till vänster ) sett nerifrån samt några radhus i tredje raden ( närmast garagen ) sett nerifrån Tavastehusgatan. De översta radhusen med adress Torneågatan verkar inte berörda.

Styrelsen avser att undersöka om fastighetsägarna bör skicka in någon skrivelse till Nacka Tingsrätt. Skrivelser skall ha kommit in till Tingsrätten senast den 24 Feb 2017.

Styrelsen återkommer med info. Om någon annan har info att förmedla till Styrelsen så är ni välkomna att kontakta vår Ordförande Sievert på mail@akalladalen.nu


2017-01-20 Info från lokalpolisen

Här kommer info från lokalpolisen

Hej! Frida från lokalpolisen meddelar att läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna helg. Händelser i veckan Söndag 15/1Försök till misshandel- Akalla norra. Ordningsvakter blev stenkastade (sten och is) Måndag 16/1Grov stöld- 3butiken Kista, natten till måndag bröt sig gm in i butiken. Tisdag 17/1 Försök till grov misshandel- Taxingegränd. Gärningsmän kastade stenblock mot P-vakt Personrån- Kista. Känd gärningsman har hotat målsägande med kniv och tillgrep gods Onsdag 18/1 Grovt rån- Svennebygränd, Rinkeby. Taxichaufför rånad och misshandlad. Försök till rån-Edvard Griegsgången i Husby. Målsägande slagen med knytnävar av tre gärningsmän. Övrigt Narkotikaförsäljning pågår Trondheimsgatan 3-5. Inga bilbränder i veckan.


2017-01-17 Enklare att gå med i Akalladalens Facebookgruppen

Nu är det enklare att gå med i Akalladalens Samfällighets Facebook-grupp

Logga in på ditt Facebook-konto, sök efter Akalladalens Samfällighet och klicka på rutan för att ansöka att gå med i gruppen.

Fyll i namn och adresss och skicka iväg. Efter några dagar godkänns du som medlem om du bor i området.

Se även info under fliken Området


2017-01-13 Info från lokalpolisen

Här kommer info från lokalpolisen

Hej! Frida från lokalpolisen meddelar att läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna helg. En storbrand inträffade natten till idag på en vind i Rinkeby. Ingen människa är skadad. Räddningstjänsten har försökt att minimera skadorna vilket gör att de flesta lägenhetsinnehavare förväntas kunna flytta hem under fredagskvällen. Bra jobbat!!! Förvaltningen har haft stödgrupp på plats hela dagen. Tisdag 10/1: Grovt rån Imatragatan- gm hotar med pistol till sig bil. Grovt rån Skagafjordsgatan- Två gm tar sin in i målsägandes lägenhet, binder denna, hotar med pistol till sig bilnycklar, värdesaker och kontanter. Bilen stjäls. Onsdag 11/1: Stenkastning på bil E18- taklucka krossad. Torsdag 12/1: Misshandel i Rinkeby Centrum då två st blev slagna av ett gäng. Även ett till försök till grovt rån- Vimmebyplan. Män tränger sig in i lgh med pistol och hotar. Mannen i familjen var hemma och skrämde iväg dem.


2017-01-10 Inbrottsförsök med pistol

Igår vid 20 tiden inträffade ett inbrottsförsök i ett hus på Torneågatan ( översta raden )

3 personer ringde på. Frun i huset öppnade dörren och då försökte en av männen ta sig in och hotade med en pistol. Frun skrek och sonen i huset kom och hjälpte till att få ut den som försökte tränga sig in, och låste sedan dörren.

Polisen kom snabbt men de hittade ingen misstänkt.

Tänk på att inte öppna för vem som helst och se upp för misstänkta personer i området


2017-01-06 Info från lokalpolisen

Här kommer information från lokalpolisen

Hej! Frida från lokalpolisen meddelar att läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna helg. Fredag 30/12 Mordbrand Bostadshus Oslogatan Husby. Stora ekonomiska skador och 88st boende som fick utrymma huset. Bevakning av polis sker med avspärrning tills teknisk undersökning klar. Lördag 31/12 Nyårsafton, mkt raketskjutning. Problem i biljetthallarna. Bilbrand och flera mindre bränder. Tisdag 3/1 Grovt rån Tele2 Kista Galleria. En rånare gripen Övrigt: Beslut fastställt om fast kameraövervakning i Tensta och Rinkeby Centrum


2017-01-05 Uppgift energiförbrukning varmt/kallt år

Här kommer ett uppdaterat dokument med siffror för Akalladalens totala energiförbrukning för alla månader 2016. Där ser man att 2016 var ett lite kallare år än ett " Normalår ". Finns också under fliken Området


2017-01-05 Parkeringstillståndslapp för ett dygn

Dygnsparkeringslappen för gästparkeringen uppdaterad. Finns också under fliken Området.

Tänk på att det inte är meningen att fastighetsägares bilar ( eller andrabilen ) skall stå i gästgaraget. De som ställer sina egna bilar i gästgaraget kommer att få parkeringsböter.

Ni som har gäster som behöver stå lite längre tid i gästgaraget ( en eller två veckor ) kan kontakta någon ur styrelsen, så skriver vi ut en långtids-P-lapp


2017-01-04 Uppgift för Energideklaration 2016

Här är ett uppdaterat dokument för Energideklaration. Uppgiften används bland annat av mäklare vid husförsäljning. Finns också under fliken Området


2017-01-03 Medelförbrukningen för Dec 2016

God fortsättning på det nya året.

Här kommer ett uppdaterad dokument för förbrukningen för Dec 2016. Finns även under Fliken Området


2016-12-28 Snabbare Bredband för 300 Kr

Jag har fått snabbare bredband för mindre är 300 Kr ( plus router för 800 Kr ). Läs mer här på Hustips diverse på sidorna 20-21. Kan också läsas under Området


2016-12-20 Lägesrapport Förbifart Stockholm

Trafikverket har publicerat en lägesrapport för Förbifart Stockholm på Youtube. Se filmen här


20161219-Information om garagerenoveringen och avgiftshöjning

Här kan ni läsa den information som delats ut i brevlådorna.

Reservera också onsdagen den 29 Mars för Stämman 2017


2016-12-16 Höjning av Samfällighetsavgiften

Vid Akalladalens styrelsemöte den 14:e Dec togs beslut att höja Samfällighetsavgften med 200 Kr ( från 1 340 Kr per mån till 1 540 Kr per mån ) från och med den 1 jan 2017.

Anledningen är att vi nu är klara med renoveringen av våra 3 garagelängor.

Lånen på 9 milj är nu placerade och detta kostar ränta och amortering ( 20 år ). Mer info kommer snart


2016-12-16 Lokal info från Polisen

Här kommer info från Polisen om den gångna veckan

Hej! Frida från lokalpolisen meddelar att läget gällande social oro bedöms som GULT för denna helg= förhöjt läge. Idag mellan kl 13-16 var det en demonstration/manifestation mot våldet på Rinkeby torg, många människor var samlade och talare framförde sina förslag på hur man ska komma tillrätta med det meningslösa våldet som drabbat Järva. I morgon fortsätter manifestationen, då mellan kl 13.00-16.00. -Två skjutningar under tisdagen i Tensta/Hjulsta. En avled under onsdagen av skadorna. Två personer i nuläget anhållna. Området oroligt efter alla skjutningar senaste veckorna. All information är intressant för polisen. En trygghetsinsats pågår med extra poliser i området- både civil och uniformerad. - Stora problem med rökning, cannabis efter 18.oo Husby Centrum/trapphus - Rinkebyplan 4-6 har fortfarande mkt besök/stök kvällstid.


2016-12-09 Lokal info från Polisen

Här kommer info från Polisen om den gångna veckan

Hej! Frida från lokalpolisen meddelar att läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna helg. Det som präglat veckan är den oro och sorg som råder efter morden i Rinkeby, Stadsdelförvaltningen har haft en krisstödgrupp igång sedan i lördags. Begravningen av de två offren var idag fredag och den var välbesökt. Näringsidkare på Rinkebystråket är oroliga efter skjutningarna. Övrigt - 7/12 Rån Elgiganten/phonehouse Kista -27/11 Grov stöld. Man ryckt på sin ryggsäck av tre killar. Vejlegatan Kista - Stora problem med rökning, cannabis efter 18.oo Husby Centrum/trapphus - Rinkebyplan 4-6 har fortfarande mkt besök/stök kvällstid.


2016-12-07 Medelförbrukningen för Nov 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Nov 2016


2016-12-03 Lokal info från Polisen

Här kommer info från Polisen om den gångna veckan ( publicerat igår )

Daniel från lokalpolisen meddelar att läget gällande social oro bedöms som GRÖNT för denna vecka. - Två fordonsbränder i området den senaste veckan, Rinkeby och Husby. - Slagsmål vid Ungdomens Hus i Rinkeby i lördags. Ca 30-50 ungdomar var på platsen. ÖVRIGT: - Flera personrån i området senaste veckan, främst kring Kista. - Grovt rån mot butik i Spånga C under onsdagskvällen. - En hel del yngre män brukar narkotika i tunnelbanan Rinkeby. - Mycket killar/yngre män uppehåller sig i källaren/porten i fastigheten Rinkebyplan 2-6, äldreboendet.

Sedan kom ett ny info idag från Polisen

Jag skickar detta med anledning av de två mord som inträffade i Rinkeby igår kväll. Stadsdelsförvaltningen jobbade igår kväll i nära samverkan med polisen med att prata med människor i våra utemiljöer. Ungdomens hus höll dessutom extra öppet för unga som ville prata. Stadens socialjour var dessutom på plats i Rinkeby. Idag kl 11.00 öppnar vi medborgarkontoret med vår krisstödsgrupp, dessutom kommer medborgarvärdar att jobba med att möta människor i våra utemiljöer. Polisen har idag varit på plats från kl 08.00 för att möta medborgare, vi har ett nära samarbete med dem. Ungdomens hus kommer att öppna tidigare idag samt hålla öppet så länge det finns behov. Utsättningsmöte med goda krafter i T-banelokalen kl 19.00. Marcus från polisen håller i detta.


2016-11-27 Lokal info från Polisen

Vi har börjat få information från Polisen om vad som hänt i Järva den gångna veckan. Vi skall försöka lägga ut denna info på hemsidan förhoppningsvis en gång i veckan. Här kommer info från Polisen om lite som hänt förra veckan:

- En stenkastning mot polispersonal i samband med en fordonskontroll i Rinkeby i lördags natt, ingen träffad. - Ingen fordonsbrand i området den senaste veckan. Däremot brann en behållare för återvinning i Akalla centrum i helgen och det har skett ganska ofta under hösten. - En hel del yngre män brukar narkotika i tunnelbanan Rinkeby. - Mycket killar/yngre män uppehåller sig i källaren/porten i fastigheten Rinkebyplan 2-6, äldreboendet.


2016-11-24 Medelförbrukning Okt 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Okt 2016


2016-11-24 Julgransresning

Nu på lördag den 26 Nov kl 11 så reses vår nya " Julgran " dvs vår julgransbelysning på vår flaggstång.

Alla är välkomna och Trivselkommitten bjuder på glögg och pepparkakor.

Naturligtvis så spelar Bosse Andersson trumpet för att inviga " Julgranen "


2016-11-19 Se upp för ficktjuvar i Julhandeln

Våra Poliskontakter i Järva-området kommer med dessa tips och förmaningar angående ficktjuvar i julhandeln.

Läs mer här: Se upp för ficktjuvar, Ficktjuvarnas tricks, Akta plånboken


2016-11-17 Kl 17:20 Inbrottsförsök

Alldeles nyss var det ett inbrottsförsök i ett hus på Torneågatan. Tjuven hade klättrat upp på altantaket och skulle krossa fönstret på övervåningen. Grannen i huset bredvid hörde något ljud och tittade ut. Då såg den andra tjuven ( som stod på marken ) grannen i fönstret och tjuven på altantaket hoppade ner och tjuvarna försvann.

Huset var helt svart utan tända lampor. Det var kanske därför som tjuvarna försökte på det mörklagda huset


2016-11-12 ICA parkeringen kostar pengar

Nu har Stockholms Stad börjat ta betalt för att stå på parkeringen vid ICA vid Akallatorget. Det kostar 5 Kr den första timmen. Biljettautomat finns vid handikapp-platserna. Idag lördag hade P-vakterna varit och satt böter på många av de parkerade bilarna


2016-10-30 Garagerenoveringen klar

Garagerenoveringen som pågått cirka 1 år är nu klar. Igår den 30 Okt fick alla som har plats i C-garaget flytta tillbaks. Renoveringen har gått mycket bra. Både tidsplanen och budgeten har innehållits.

Från och med den 1 Nov är det P-förbud igen på Tavastehusgatans norra sida.

I gästgaraget och parkeringen vid Tavastehusgatans vändplan gäller återigen de gamla reglerna dvs det är endast gäster och bilar i speciella situationer som får parkera där. När bilar parkerar i gästgaraget och på P-platsen vid vändplanen måste man som tidigare placera ett parkeringstillstånd för ett dygn i bilens framruta. Annars kommer P-böter att delas ut.

Om det är någon som av speciella orsaker måste parkera en vecka eller så i gästgaraget, kan fastighetsägaren komma till någon ur styrelsen och få ett långtidsparkeringstillstånd utskrivet.

Vidare skall vår garageentreprenör montera upp gallergrinden och förrådsväggarna längst in i gästgaraget. Därför vill vi att de 8 innersta P-platserna lämnas tomma den närmaste 2 veckorna.

Entreprenören skall också montera korrugerad plast på söderväggarna på A och B garagen. Plasten skall hindra snö att blåsa in i garagen

Därför vill vi att de bilar som har platserna vid gavlarna åt söder på A och B garagen ( riktning mot Hästa gård ), flyttar sina bilar till gästgaraget tills plasten är monterad. P-tillståndslappar behövs i framrutan på bilarna som står i gästgaraget. Be någon i styrelsen skriva ut en lapp för flera dagar


2016-10-30 Begravningsplatsen vid Granholmstoppen

Nu ( den 27 Okt 2016 ) har Stadsdelnnämnden beslutat att begravningsplatsen vid Granholmstoppen skall byggas. Läs mer om detta i www.mitti.se här


2016-10-28 Ny bebyggelse i Kista

Stockholms Stad har beslutat att bygga fler bostäder i Stockholm vilket innebär en stor förtätning av bostäder inom Stockholm. Läs mer här


2016-10-28 Beslut att bygga Begravningsplatsen

I går kväll ( torsdag 27 Okt ) sade Stadsbyggnadsnämnden ja till att bygga begravningsplatsen vid Granholmstoppen vid Järva Discgolfpark. Läs mer här


2016-10-16 Råttor synliga igen

Stora råttor har synts till i vårt område igen. Nu är den tiden då det börjar bli kallt ute och råttorna kryper in till varmare ställen, såsom våra krypgrunder.

Mata inte fåglar på era tomter. Då matar ni även råttorna som snabbt hittar det som ramlar ner på marken. De kan även klättra och hoppa upp till en meter.

Så fort ni ser någon råtta på er tomt eller i närheten, så ring till den skadesanerare som står på era husförsäkringspapper. Oftast är det gratis att få hit saneringsfirman till ert hus


2016-10-15 Bosättningen på andra sidan Akallalänken är borta

Folket som har bott på andra sidan Akallalänken har blivit avvisade. Svedavia är där och rensar bort skräp och bilar och husvagnar.

Ta en promenad dit för att se hur fint det kan se ut. Helt fantastiskt


2016-10-15 Kallelse till städdagen den 29 Okt

Här kan ni läsa kallelsen till städdagen den 29 Okt som har delats ut i alla brevlådor


2016-10-05 Medelförbrukningen för Aug och Sept2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Aug sept 2016


2016-10-05 Tomträtterna ännu en gång

Stockholms Explateringsbyrå har kommit med ett förslag till höjda tomträttsavgälder ( = hyra för tomträtter ) från 2018. Läs här vad det innebär.

Det lönar sig att köpa loss sin tomträtt för den som inte redan gjort det


2016-10-05 Samråd om tunnelbanan

Här kan ni läsa den information om den kommande tunnelbanan till Barkarby som har delats ut i alla brevlådor


2016-09-30 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 40

Fel på informationsbladet. Gjutasfalten skall läggas på Övre Plan ( inte nedre plan NP )

Tidsplanen för reparationen kommer att hålla, dvs vi kommer att kunna flytta in bilarna på nedre plan i C-garaget på Lördag den 29 Okt. På Övre Plan kommer bilarna att kunna flyttas in på Lördag den 29 Okt kl 15 ( efter städdagens lunch som kommer att serveras på Övre Plan på C-garaget )

Från och med Tisdagen den 1 Nov blir det återigen förbjudet att parkera på Tavastehusgatans norra sida.

I gästgaraget kommer det återigen att bara vara tillåtet för gäster att parkera från och med den 1 Nov 2016


2016-09-21 Värmen till våra radiatorer

På grund av att reglerventilen till varmvattnet till radiatorerna hade fastnat i stängt läge efter sommarens avstängning har vi inte fått någon värme till våra hus på de kalla nätterna.

Jag beklagar att det varit onödigt kallt i husen på nätterna nu i September

Ventilen är nu fixad och verkar fungera som den skall, dvs när det är kallare än 17 grader utomhus skall lite värme släppas fram. Ju kallare det är desto mer värme. Det är dock fortfarande inte så mycket värme som släpps fram eftersom det inte är så väldigt kallt ännu.

På dagarna när utomhustemperaturen är över 17 grader släpps ingen värme fram


2016-09-16 Veckoinformation om garagerenoveringen

Kommande v 38 kommer man att jobba på nedervåningen med avvattningsrör för avloppsbrunnarna från övervåningen.

Veckan därefter ( v 39 ) kommer man att lägga på ett tätskikt på golvet på övervåningen. Tätskiktet är en 5-6 mm tjock vattentät matta som klistras fast på betonggolvet. ( Ovanpå tätskiktet skall sedan en cirka 25 mm tjock asfaltbeläggning = gjutasfalt läggas )


2016-09-12 Veckoinformation om garagerenoveringen

Denna vecka ( v 37 ) skall taket vara färdigmålat och arbete med slipning av bjälklaget kan påbörjas. Förra veckan borrades hål för nya avloppsbrunnar.


2016-09-11 Städdagen flyttad till den 29 Okt

Anledningen är att vi på det förra datumet inte har någonstans att vara vid lunchen eftersom gästgaraget är fullt av bilar.

Den 29 Okt kan vi vara i övre C-garaget eftersom det då skall vara klart. Då kan ni även se hur garagerenoveringen har blivit

Vi är medvetna om att skolornas höstlovet börjar då, men vi hoppas att frånvaron inte blir för stor på grund av detta


2016-09-02 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 36


2016-09-02 Värmen påsatt

Nu är värmen till våra värmeelement påslagen. Värmen har varit avstängd under Juli och Aug

Det betyder dock inte att det blir särskilt varmt på elementen ännu. När temperaturen utomhus är 17 grader eller varmare så släpps ingen värme ut i systemet. Även när temperaturen är straxt under 17 grader så är det bara lite värme som släpps fram


2016-08-28 Höstens städdag

Reservera Lördagen den 22 Okt för höstens städdag inom Akalladalens Samfällighet

Kallelse kommer att delas ut i alla brevlådor senast 2 veckor före städdagen.

På förmiddagen ägnar vi oss åt att städa våra gemensamma områden inom Samfälligheten.

Efter lunchen kl 13 så kan var och en städa sina egna tomter

Vi kommer att ha ett antal container utplacerade i området. En del får man bara kasta ris i ( utan plastsäckar ) och en del kan man kasta lite av varje i. Man får dock inte kasta byggavfall i dessa containrar. Byggavfall måste man åka med själv till återvinningsstationerna.

Elektriskt materiel kan man lägga i en släpkärra som står utanför gästgaraget. Där kan man också lägga målarburkar och annat som inte kan läggas i containrarna.


2016-08-28 Bilder från renovering av ett köksavlopp i ett radhus

Webmaster har bytt sitt köksavlopp i gjutjärn till nya plastavloppsrör.

Se länken här och läs på sidorna 12-19

Finns också att läsa under fliken Området under Hustips Diverse till vänster


2016-08-28 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 35

Vi kommer med största sannorlikhet bli klara i utsatt tid med garagerenoveringen dvs garagen skall vara klara den sista Oktober


2016-08-23 Ytterligare ett läckage på köksavlopp

Ytterligare ett radhus ( Fast Torneå 1-98 ) har fått läckage på sitt köksavlopp. Det verkar bara vara en tidsfråga när avloppet rostar sönder. Avloppsledningarna är trots allt 40 är gamla och horisontella ledningar rostar sönder först


2016-08-19 Ännu ett läckage på köksavloppet i radhusområdet

Nu har det hänt igen att ett avloppsrör från köket i ett radhus ( fastigheterna Torneå 1-98 ) har rostat sönder och orsakat omfattande skador ( många månaders reparationstid )

Det handlar om det horisontella röret som diskbänksavloppet rinner ner i. Det finns innanför den horisontella trumman i taket i tvättstugan. När det röret rostar sönder så rinner vattnet i trumman och ut mot väggen mot vardagsrummet. Vattnet kan också rinna ner utefter väggen mot vardagsrummet och in under golvet i vardagsrummet.

Det är hos fler än 5 radhus som detta har hänt. Styrelsen rekommenderar starkt att fastighetsägare anlitar en rörmokare ( och snickare ) för att byta ut den horisontella delen av köksavloppet innan röret rostar sönder.

Den som inte har möjlighet/ tid att anlita en rörmokare rekommenderas att utöka sitt försäkringsskydd med hus-plus eller vad det heter för att minska sin självrisk vid husskada.

Webmaster kommer att byta ut sitt avloppsrör och publicera detta på hemsidan om någon månad


2016-08-09 Medelförbrukningen för Juli 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Juli 2016


2016-08-08 Stöld av el-cykel

En fastighetsägare ( i södra delen av radhusområdet ) har igår blivit bestulen på en el-cykel. Inga ytterligare detaljer är kända av webmaster


2016-07-29 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 31

( Kommande 3 veckor har vår garage-konsult semester och då kommer det nog inga informationsblad )


2016-07-24 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 30


2016-07-20 Stöld av saker från en bil

I går kväll när en av våra fastighetsägare parkerat sin bil utanför huset och gått in ett ärende i huset, har en okänd tjuv hoppat in i den olåsta bilen. Tjuven tog en plånbok, telefon nycklar m.m. och försvann sedan.

Vi påminner ännu en gång att alltid låsa bilar, balkong och entredörrar. Man skall inte heller ha nycklar, mobiltelefoner och handväskor / plånböcker i närheten av balkong- och entredörrar. Det är mycket lätt för en tjuv att smyga sig in genom en olåst dörr och stjäla det som ligger nära dörren.


2016-07-17 Vattentjuvar

En boende i parhusområdet på gränsen mot fältet rapporterar följande:

Vi har i kväll 15/7 tagit två vattentjuvar på bar gärning. De försvann under bron vid busshållplatsen, sen jag hotat med att ringa polisen. Mitt tips är att stänga av vattnet på insidan. Hade de frågat om lov hade det varit en annan sak. De tog cirka 100 liter draget på en kärra.


2016-07-15 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 29


2016-07-13 Info från Stadsdelsförvaltningen om Slingerbulten

Parkingenjören hos Rinkeby Kista Stadsdelsförvaltning meddelar följande om Sven Duva gången ( = Slingerbulten )

Nya växter är planerade och beställda, kommer att levereras v.38 Anledningen till att man väntar med att plantera är för att det blir för varmt och torrt under sommaren, vilket ger en sämre etablering av växterna. Kommer även att kontakta vår entreprenör om ogräset.

Bifogar vår entreprenörs planteringsskiss.


2016-07-09 Medelförbrukningen för Juni 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Juni 2016


2016-07-08 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 28


2016-07-02 Information om Bygglov

För i stort sett alla ombyggnader/tillbyggnader/ändringar av fastigheter inom Stockholm behöver man bygglov från Stockholms Stadsbyggnadskontor. Se bifogad information som också kommer att sättas upp på alla garagedörrar


2016-07-02 Värmen avstängd

För några dagar sedan stängde vi av värmen som går ut till våra radiatorer/värmeelement. Vi brukar ju ha värmen avstängd under Juli och Augusti. Anledningen är att utetemperaturen är så hög ( dvs över 17 grader ) så värmen skulle i alla fall vara på ett minimum. Värmen sätts på igen i början av September


2016-06-19 Medelförbrukning för Maj 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Maj 2016


2016-06-11 Misstänkta personer som spionerar i Akalladalen

En boende i parhusområdet har sett ett par misstänkta ungdomar som gått runt och spionerat på husen i parhusområdet.Boende uppmanas att hålla koll på vem som går runt och tittar runt på husen.

Gå gärna fram till en den okända personen och fråga vem personen söker. Om ni har kamera så ta gärna ett foto av personerna, och ring gärna till polisen på tel nr 11414 och tipsa polisen om de misstänkta personerna


2016-06-10 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 24


2016-06-09 Facebook grupp

På initiativ från en av våra boende har en Facebook grupp skapats där vi som bor inom Akalladalen kan skriva och utbyta erfarenheter m.m. Läs här eller under fliken Området hur man anmäler sig till Facebookgruppen " Akalladalens Samfällighet "


2016-06-09 Trivselbladet

Det senaste Trivselbladet ( nr 2-2016 ) finns att läsa här eller under fliken Trivselblad


2016-06-09 Tömning av C-garaget

På söndag den 12 Juni dvs om 3 dagar måste allt i C-garaget vara borttaget. C-garaget är det nedersta garaget av våra 3 garagelängor. Det betyder att alla saker i garaget och alla bilar måste vara borta. Vår entreprenör BVA kommer att börja bila bort ytskiktet på golven på Måndag den 13 Juni. Då får det inte finnas några saker eller bilar i något av garagens båda våningar.


2016-05-20 Angående tömningen av C-garaget

Ni som har saker på era garageplatser i C-garaget, kan väl vara snälla och ta bort dessa saker i god tid innan den 12:e Juni då C-garaget skall vara utrymt. Vi i styrelsen vill inte gärna komma och jaga er de sista dagarna. Än så länge är det gott om tid att tömma era garageplatser


2016-05-20 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 21


2016-05-17 Se upp för tjuvar

2 st hus i radhusområdet ( övre delen av Akalladalen ) har blivit bestulna på några säckar med pantburkar vardera. Det är inte så mycket pengar det handlar om men det innebär att tjuvar är ute och rör sig i området på nätterna och letar efter saker att stjäla.

Lämna inga stöldbegärliga saker ute, när ni inte har uppsikt över tomten


2016-05-14 Angående parkering på Tavastehusgatan norra

Ni som parkerar på Tavastehusgatans norra sida, ombeds att försöka undvika att parkera precis utanför ingångarna till fastigheterna på Tavastehusgatans norra sida. Om det går så kör fram eller tillbaks någon meter för att inte parkera mitt för en entre


2016-05-14 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 20


2016-05-12 Medelförbrukning för April 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för April 2016


2016-05-11 Information om flyttning av bilar i garagen

Nu är det snart dags för inflytt i garage A ( dvs den översta garagelängan ). På lördag den 28 Maj går det att åter ställa in bilarna i garage A.

Vi skall också måla taken i garage B ( den mittersta garagelängan ), både övre och nedre plan. Det innebär att garage B ( båda planen ) måste tömmas på bilar senast Söndagen den 29 Maj. Målningen av taken tar 2 veckor. Då måste hela B garaget var tomt på bilar så att bilarna inte får färgdimma på lacken.

Bilarna kan åter ställas in i B garaget Lördagen den 11 Juni

Sedan gäller det C-garaget ( den nedersta garagelängan ) Där skall man börja renovera båda planen på Måndag den 13 Juni. Tidsplanen är att det skall vara klart den sista Okt

Senast Söndag den 12 Juni måste alltså C-garagets båda plan vara tömda på ALLT, dvs både bilar och alla lösa saker. Medan C-garaget renoveras kan man ställa bilar både på norra sidan av Tavastehusgatan ( med viss reservation för Okt mån ) samt i gästgaraget.

Läs mer på informationen som delas ut i alla brevlådor.


2016-05-03 Bilstöld

Jag råkade ut för en obehaglig incident idag vid 10 tiden på morgonen

Kom med en bil till gästgaraget för att ställa in den i gästgaraget.

Körde upp bilen till garageportarna och gick ur bilen för att öppna garagedörrarna.

Jag lämnade bilen med motorn på och med bilnyckeln i rattlåset som jag alltid brukar göra.

Medan jag var inne i gästgaraget för att öppna de stora garagedörrarna, kom en biltjuv förbi på cykel.

Han släppte cykeln mitt på gatan, hoppade in i bilen, låste dörrarna och började köra bort bilen

Jag hörde att bilens motor ökade i varvtal och skyndade mig ut.

Då såg jag biltjuven backa bort bilen från garagedörrarna. Jag försöke hejda honom men det gick ju naturligtvis inte.

Bilen försvann och där stod jag med lång näsa. Ringde naturligtvis 112 på en gång. Efter en stund kom en polis till gästgaraget, men jag har hittills inte hört något mera från polisen.

Lärdomen av detta är väl att man inte skall lämna en bil med motorn på och nyckeln i bilen när man skall öppna garagedörrarna om man är ensam.


2016-04-30 Veckoinformation om garagerenoveringen

Förra veckan blev det ingen veckoinfo eftersom vår konsult var sjuk.

Det som hände v 17 står också i info för kommande v 18. Se info för v 18 här


2016-04-23 Inbrottstjuvar igen

En boende har sett mystiska figrer gå runt bland husen och försiktigt känt på ytterdörrar.

Tänk på att alltid hålla ytterdörrar låsta samt att hålla koll på mörkklädda män i vårt område


2016-04-18 Parkeringstillstånd på Tavastehusgatan Norra sidan

Nu har vi äntligen fått tillstånd att parkera på Tavastehusgatans Norra sida.

Tillståndet gäller från och med Måndagen den 25 April. Kolla dock först att P-tillståndsskyltar finns uppsatta. P-förbud gäller som tidigare vid sopnedkasten vid Slingerbulten.


2016-04-18 Inbrott i fler bilar i gästgaraget

Ytterligare en bilägare har fått inbrott i sin bil i gästgaraget. Inbrottet var mycket diskret utfört. Det syntes inget på utsidan. Tjuvarna hade brutit upp dörrlåset och tagit saker inne i bilen.

Vi råder er som har sin bil i gästgaraget, men inte använder den så ofta, att gå till gästgaraget och se till så att inget hänt med bilen.


2016-04-15 Nytt inbrottsförsök

Igår kväll vid 22 tiden var det några mörkklädda män som gick runt och kände på dörrar på norra sidan av Tavastehusgatan

När en av våra boende såg dem så stack de iväg i en blå bil.

De hade också varit och gjort åverkan på en bil i gästgaraget.

Vi uppmanar alla att hålla en extra koll på främmande personer i området. Ring Polisen på numren nedan om ni ser något misstänkt. Vi har också beställt extra bevakning från vårt bevakningsföretag. Alla lås på våra garage fungerar nu också efter reparationen


2016-04-15 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 16


2016-04-14 Inbrottsförsök

Vi har natten till idag haft ett inbrottsförsök i ett av våra hus i Akalladalen. Det var ett av radhusen som gränsar till Tavstehusgatan som hade ett försök till inbrott på ett av nersidans balkongdörrar. Inbrottsförsöket skedde vid 3 tiden på natten. En av de boende i huset hörde något på nedervåningen och gick för att undersöka. Då såg den boende några maskerade män som försökte bryta sig in i balkongdörren. När den boende gav sig till känna, försvann inbrottstjuvarna.

Vi har också haft oönskat besök i gästgaraget. En bil har blivit sönderslagen så att den inte kunde köra därifrån för egen maskin

Vi har ju bevakningsfirma som går runt i området, men de kan inte vara hos oss 24 timmar om dygnet.

Återigen betonas vikten av att ha uppsikt efter obekanta personer i området, speciellt på nätterna.Om ni ser något misstänkt, ring Polisen. Tel nr 114 14 om det är något som är mindre akut och 112 om det är något akut som ett pågånde brott eller inbrott


2016-04-14 Begravningsplats / Disc golf park

Det är om ett par dagar dags för beslut i kommunen ( den 20 April ) om Disc golf parken vid Granholmstoppen, söder om Hästa Gård. DiscGolfParken skall stängas om beslut tas att begravningsplatsen skall byggas på Granholmstoppen.

Ni som inte tycker att begravningsplatsen skall byggas på Granholmstoppen, så att DiscGolfParken läggs ner, kan anteckna er på en protestlista.

Gå till hemsidan för DiscGolfParken och länken till protestlistan för att skriva på om ni vill


2016-04-08 Påminnelseavgiften höjs till 200 Kr

Betalningsdiciplinen av månadsavgiften till Samfälligheten har blivit sämre.

Därför har Styrelsen beslutat att den som inte betalt sin månadsräkning från Samfälligheten en vecka efter månadsskiftet kommer att få en påminnelse, där vi infört en påminnelseavgift på 200 Kr

Det bästa sättet att undvika påminnelseavgiften är att betala månadsräkningen i tid dvs senast den sista i månaden.


2016-04-08 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 15


2016-04-07 Presentationer från Stämman

Presentationerna som förevisades före själva Stämman kan läsas under fliken Byråkrati eller här: Presentation om garagerenoveringen och Presentation om Underhållsplanen m.m.

Protokollet från Stämman kommer om cirka 2 veckor


2016-04-06 Friköp av tomträtt

I dagens Dagens Nyheter står det att Stockholms Stad kommer att höja tomträttsavgälderna i 3 steg med början år 2018. Idag är tomträttsavgälden per år mer än 4,3 % av marktaxeringsvärdet som det var år 2000 ( lite olika beroende på hur länge man haft tomträtten )

Det går fortfarande att friköpa sin tomträtt från Stockholms Stad. Se denna länk.

Priset är 50 % av marktaxeringsvärdet. Eftersom marktaxeringsvärdet är cirka 1 miljon Kr, kostar det cirka 500 000 Kr att köpa in tomten. I dagens låga ränteläge är det billigare att låna pengarna och betala 1,5 % ränta till banken än mer än 4 % till Stockholms Stad

Den som redan äger sin tomt berörs ju naturligtvis inte av höjningen av tomträttsavgälden


2016-04-05 Medelförbrukning Mars 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Mars 2016


2016-04-04 Angående elarbetena vid gästgaragets 4 innersta platser

De tidigare aviserade elarbetet som skulle skett föregående vecka ( v 13 ) kommer istället att göras under vecka 16 ( 18 - 22 April )

Förhoppningsvis kan vi då åter få parkera fritt på Tavastehusgatans norra sida.

Elarbetena syftar till att återställa elen till det förråd och den mek-plats som föreningen skall återuppbygga längst in i gästgaraget


2016-04-04 Länk till webbkarta med flygfilmer över Förbifart Stockholm

Under fliken Området finns en länk till en webbkarta med flygfilmer över Förbifart Stockholm och hur det kommer att se ut vid Akalla och Häggvik m.m.

Klicka på denna länk, sedan på Akalla och sedan på en av de gröna punkterna, som startar en flygfilm


2016-04-03 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 14

Även veckoinfo för v 13 kommer också ( webmaster har varit bortrest och inte kunnat lägga ut info )


2016-03-24 Elektriska arbeten i gästgaraget under v 13

Kommande vecka kommer elektriker att byta ut lysrören i gästgaraget.

Gäller från Tisdag den 29 Mars till och med fredag den 1 April

Då får inga bilar vara parkerade på de 4 innersta platserna i gästgaraget. Elektrikerna skall montera lysrör i taket ovanför bilarna.


2016-03-21 Läckan i radiatorsystemet hittad

Nu har Sense hittat läckan i vårt radiatorsystem ( värmeledningarna ). Det var en rörkoppling i krypgrunden under ett hus på Torneågatan som läckte. Den har läckt i 6 veckor men nu har Sense stängt ventilerna under huset, så nu läcker det inte längre. Rörmokare kommer i eftermiddag för att fixa kopplingen


2016-03-19 Medelförbrukning Feb 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Feb 2016


2016-03-18 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 12


2016-03-18 Vårens städdag

Reservera Lördagen den 23 April för att vara med på Akalladalens städdag.

På förmiddagen fram till en gemensam lunch så städar och fixar vi i Samfällighetens gemensamma områden. Elgrejor får man inte kasta i de containrar som ställs ut. En släpkärra står som vanligt redo att ta hand om elgrejor, bildäck och batterier samt gamla färgburkar.

Byggavfall får inte lämnas i containrarna. De som byggt om måste frakta bort sitt byggavfall själva.

Efter den gemensamma lunchen, är det OK att städa den egna tomten.

Separat kallelse kommer att delas ut i alla brevlådor


2016-03-11 Kallelse till Årets Stämma

Här kommer en kallelse till årets Stämma den 6 April 2016

Kan också läsas under fliken Byråkrati. Kallelsen har också delats ut till samtliga brevlådor i området.

Anledningen till att Stämman infaller i April, fast Stadgarna säger att Stämman skall infalla i Mars, är att påsken infaller när vi egentligen skulle ha haft Stämman. För att så många som möjligt skall kunna komma på Stämman har Styrelsen senarelagt den 1 vecka


2016-03-11 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 11


2016-03-05 Trivselblad nr 1-2016

Läs det senaste Trivselbladet som också delats ut i brevlådorna.

Kan också läsas under fliken Trivselblad överst på sidan


2016-03-04 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 10


2016-03-02 Årets Stämma

Reservera Onsdagen den 6 April för årets Stämma inom Akalladalens Samfällighetsförening. Separat kallelse kommer att delas ut i alla brevlådor senast 2 veckor före Stämman.

Anledningen till att Stämman sker i början av April är att påsklovet inträffar i slutet av Mars när Stämman egentligen skall hållas.


2016-03-02 Garageinfo om A-garaget

Här kommer den info som delats ut i brevlådorna i Jan 2016 med info om renoveringen av A-garaget. Kan också läsas under fliken Området


2016-02-26 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 09


2016-02-20 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 08

Alla siffror nedtill på sidan är höjdnivåer för att bestämma var golvbrunnarna skall ligga


2016-02-14 Läckage i radiatorsystemet igen

Det verkar som att vi har en ny läcka i radiatorsystemet ( värmesystemet ) igen.

Läckan började på Mån eller Tisdagen i v 6. Sense har behövt fylla på cirka 50 liter vatten i radiatorsystemet varje dag.

Om det är någon som vet om att ni håller på och bygga om i huset och kanske medvetet eller omedvetet släpper ut vatten från värmeelementen, så vore vi glada om ni kan kontakta Sense ( 070-750 11 65 ) eller Dennis ( 070-21 41 074 ) eller maila till mail@akalladalen.nu

Om ni misstänker en läcka så kan Sense eller Dennis komma med Föreningens fuktmätare. Med denna kan man mäta fukt t.ex. under golv även om det inte syns något.

Kolla gärna också era och era grannars ventiler ner till krypgrunden. Om det ångar ur dessa ventiler eller om det är fuktigt runt någon ventil, så kontakta gärna Sense eller Dennis så kan vi komma och krypa under huset och se efter om det läcker.

Om läckan är inne i ett hus är det fastighetsägarens ansvar. Om läckan är från ledningarna i krypgrunden är det Akalladalens ansvar


2016-02-13 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 07


2016-02-11 Medelförbrukning Jan 2016

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Jan 2016


2016-02-03 Info om garagerenoveringen

Denna vecka 5 håller man på i övre A garaget med att dels spätta bort asfalten på golvet samt ta bort den betongsula som är gjuten ovanpå betongbjälklaget. Det är det senare som låter som ett väldigt högt hackande.


2016-02-03 Ny plantering i Slingerbulten

Kommunen ( med hjälp av Björns Entreprenad ) håller på att renovera planteringarna i Slingerbulten. Man håller på att ta bort det översta jordlagret. Sedan lägger man antagligen på ett nytt jordlager och nya plantor. Vi får se vad det blir


2016-01-31 Uppgift för Energideklaration

Dokumentet för Energideklaration som finns under fliken Området, är nu uppdaterat

Kan även läsas här . Dessa uppgifter behövs vid husförsäljning


2016-01-30 Nu kan ni parkera i B-garaget

Nu går det bra att parkera i Övre B samt i Gästgaraget ( nedre B ) dvs det mittersta garaget

Vi verkar ha något fel med datasystemet för garagebrickorna, så det är bara de som har garageplats i A-garaget som kan öppna dörrarna i Gästgaraget.

B-garaget övre har bl.a. ny belysning. I övre B kommer vi till sommaren också att måla taket med färg som förhindrar takdropp.

Pelare och murar kommer då också att målas.

Gästgaraget skall också målas och få nya lysrör ( i 2 rader ) till sommaren.

På måndag den 1 Feb kommer BVA att börja riva asfalt i övre A-garaget, dvs garaget närmast Torneågatan. Då skall ALLT vara borta från både övre och nedre A-garaget.


2016-01-27 Jämförelse av värmeförbrukning varmt och kallt år

Se här ett uppdaterat dokument över fjärrvärmeförbrukningen inom Akalladalen 2015, jämfört med tidigare år.

2015 var ett varmt år. Vi förbrukade 5,9 % mindre fjärrvärmeenergi 2015 än det som Fortum kallar ett " Normalkallt år ". Kan även ses under " Området "


2016-01-22 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 04


2016-01-21 Tack så mycket

Styrelsen vill framföra vårt varma tack till alla de många som framfört sitt uppskattande av vårt arbete med utbytet av cirkulationspumpen i värmesystemet under söndagen den 17:e. Vi känner att vi har ert stöd i vårt jobb med Samfällighetens underhåll m.m.

Den enda utskällning vi fått av en fastighetsägare glömmer vi snabbt.


2016-01-19 Angående värmen igen

Efter bytet av cirkulationspump för värmesystemet i Undercentralen, har en del husägare påpekat att inomhustemperaturen blivit lägre än tidigare.

Vi tolkar det så, att den automatinställning av pumpen som vi valde, inte har varit tillräcklig.

Idag kl 10:00 har vi ökat pumpens tryck och flöde i värmesystemet till samma tryck/flöde som innan pumpbytet. Nu borde vi få samma värme i husen som tidigare.


2016-01-17 Kl 21:30 Nu fungerar värmen igen

Efter mycket jobb av Sense, Dennis, Fortums jourtjänst samt vår egen hus-rörmokare Ingram Hjelm, så lyckades vi straxt före kl 21 få igång den nya cirkulationspumpen för radiatorvärmen.

Som tur var så fanns det en pump hos Dahl i Bromma. De öppnade butiken för att vi skulle kunna få leverans av pumpen.

Nu skall värmen i våra radiatorer fungera igen. Det kanske tar några timmar innan värmen är normal i värmesystemet igen.


2016-01-17 Kl 17:00 Radiatorvärmen

Vi har nu en reparatör på plats i Undercentralen. Reparatören har fått tag på en cirkulationspump som finns i Bromma. Pumpbutiken skall snart öppna för oss så att reparatören kan hämta cirkulationspumpen.

När vi fått pumpen till vår Undercentral kommer vår rörmokare att montera in den.

Om allt går vägen kommer värmen att komma igång före kl 21:00 ikväll

Tills dess bör ni koppla in något värmeelement för att hålla uppe värmen


2016-01-17 Kl 10:00 Fel på radiatorvärmen

Det är fel på radiatorvärmen i alla hus i Akalladalen. Det är en cirkulationspump i Undercentralen som inte fungerar. Vid 9 tiden i morse ringde Sense till rörmokaren som kommer så fort han kan.Vi hoppas att vi kan byta cirkulationspumpen under dagen.

Sätt på ugnen eller något el-element för att hålla uppe värmen i huset


2016-01-15 Medelförbrukning Dec 2015

Här kommer ett uppdaterat dokument med medelförbrukningen för Dec 2015


2016-01-15 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända kommande vecka 03


2016-01-15 Utrymning av garage A

Senast Söndagen den 31:a Jan skall garage A ( både övre och nedre plan ) vara helt utrymt på alla bilar och alla andra fasta och lösa saker. Den som har saker kvar på sin P-plats kommer att få betala för bortforslandet.

Lördagen den 30:e Jan kan de bilar som varit borta från B-garaget flytta tillbaka i övre B.

Från och med Lördagen den 30:e Jan kan bilar även ställas i gastgaraget ( dvs nedre B garaget )

Läs mer här i den information som också delats ut i brevlådorna


2016-01-13 Containrar för julgranar

Idag Onsdag kommer det att ställas ut 2 containrar i området, som man kan kasta julgranar i. OBS endast julgranar.

En container kommer att stå på Tavastehusgatan och en på Torneågatan vid Slingerbulten.

Containrarna kommer att tagas bort redan imorgon Torsdag


2016-01-10 Garagerenovering av garage A

När renoveringen av garage B är klar om några veckor och vi får tillåtelse från kommunen att flytta in i B garagets övre plan samt gästgaraget på nedre planet, så kommer alla i övre och nedre A garaget ( det närmast Torneågatan ) att vara tvungna att flytta sina bilar och ta bort ALLA saker vid respektive garageplats. Redan nu kan ni plocka bort lösa föremål, så att det inte blir så bråttom när det blir dags att utrymma garaget om några veckor.


2016-01-10 Veckoinformation om garagerenoveringen

Läs veckoinformationen om vad som kommer att hända denna vecka 02


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-12