Info material som föredrogs på Stämman 2014-03-26 .. . .. >Info om Värmemätning m.m. >Info om Bevakning

 

>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLADALENS Samfällighetsförening

Byråkrati

>Stadgar
>Protokoll extrastämma 20100506
>Kallelse till stämma 2011 m Verksamhetsberättelse och budget
>Värmemätning presentation stämma 2011
>Kallelse till stämma 2012 m Verksamhetsberättelse och budget

Info materialet som föredrogs på stämman 2012-03-21 >Underhållsplan >TVinformation >Värmeinformation >Radoninformation

>Protokoll stämma 2012
>Kallelse till Stämma 2013 m Verksamhetsberättelse 2012 och Budget 2013
>Info material som föredrogs på Stämman 2013: Underhållsplan, värmemätning m.m.
>Protokoll Stämma 2013
>Kallelse till Stämma 2014 m Verksamhetsberättelse 2013 och Budget 2014
>Protokoll Stämma 2014-03-26
>Kallelse Stämma 2015-03-25

Infomaterial som föredrogs på Stämman 2015-03-25

>Info Värme m.m. D.Westin >Bevakning >Garageproblem

 

>Protokoll Stämma 2015-03-25
>Kallelse Extra Stämma 2015-09-02

Presentationer Stämman 2016 >Garagerenovering >Underhållsplan m.m.

>Kallelse Stämma 2017-03-29 >Revisionsberättelse

>Protokoll Stämma 20170329 >Presentation före stämman
>Kallelse Stämma 2018-03-21
>Kallelse Stämma 2019-03-27

>Protokoll Stämma 2019

>Presentation Elbil-laddn

>Presentation Underh plan m.m.

 

 

Under rubriken Byråkrati samlas kallelser och protokoll från årsstämmor, extra stämmor, städdagar med mera.

Även föreningens stadgar finns här.


 

För att kunna läsa vissa av dessa sidor fordras att du har ett program som heter Acrobat Reader installerat på datorn. Om du väljer något av protokollen till vänster och detta inte visas, kan det bero på att du inte har Acrobat installerat.

Acrobat Reader är ett gratisprogram som kan laddas ner från Adobes hemsida.

Om du klickar på länken så kommer du till Adobes hemsida för nedladdning av Readern.


 

>Protokoll Stämma 2011
>Kallelse Stämma 2016-04-06
>Protokoll 2018-03-21