>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLADALENS Samfällighetsförening

Kontakt

 

 

 

Vi i styrelsen vill gärna att du kontaktar oss så fort du tycker att det är något du vill framföra eller tycker att vi borde ändra på, som gäller de gemensamma angelägenheterna i radhusområdet.

Du kan antingen göra det genom att ta direkt kontakt med någon i styrelsen eller skicka E-mail till hemsidan.

Adresser och telefonnummer till styrelsemedlemmarna kan du hitta genom att välja rubriken Styrelse överst på denna sida.

E-mail kan du skicka till mail@akalladalen.nu så kommer mailet att vidarebefordras till den i styrelsen eller någon annan funktionär som är bäst skickad att ta hand om ärendet.

Samfällighetens officiella adress är:

Akalladalens Samfällighetsförening

Box 6055

164 06 Kista

Vårt organisationsnummer är: 716416 - 8465

 

 

Copyright Dennis Westin 2001-2017