>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLA Samfällighetsförening

Området

Flera sidor kommer här så småningom
>Huskarta
>Radhus-ritning
>Parhus-ritning
>Bredband

 

 

Klicka på denna text för att få upp en stor bild som tar lite längre tid att ladda ner.
Klicka på bilden till vänster för att få upp en lite större bild
Huskarta

Bilden ovan visar hur radhus- och parhus-området ser ut.

Området brukar kallas Akalladalen. Det beror på att en del av husen ligger på sluttningen ner mot Akalladalen och en del hus ligger på den plana delen alldeles nedanför.

Radhusen

Radhusen som ligger på sluttningen, är byggda i fyra rader med 24 till 27 hus i varje rad. Dessa radhus är ihopbyggda 2 till 4 stycken beroende på var de ligger.

Radhusen är tvåvånings suterränghus med utgång till tomten både på översidan och nedersidan.

De ligger emellan Torneågatan och Tavastehusgatan och har fastighetsbeteckningarna TORNEÅ 1 till och med TORNEÅ 98.

Hustyperna kallas typ 111 A och 111 B.

Både fastighets- och hustypsbeteckning finns angivet på huskartan.

Parhusen

Parhusen ligger på den plana delen söder om Tavastehusgatan och är ihopbyggda två och två.

En del parhus har två våningar och en del har en våning. Alla har utgång till tomten från båda sidorna av nedervåningen.

Hustypen 402 C har en våning medan hustyperna 403C och 404C har två våningar.

Både fastighets- och hustypsbeteckning finns angivet på huskartan.

 

20011106 DW

 

 

 

Bild Huskarta över området