>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLA Samfällighetsförening

Området

Flera sidor kommer här så småningom
>Huskarta
>Radhus-ritning
>Parhus-ritning
>Bredband

 

 

Parhusritning
Bild Hustyp 402 C
Bild Hustyp 403 C

Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Bilden visar parhus av hustyp 402 C

Klicka på denna text för att få upp en stor bild som tar lite längre tid att ladda ner

Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Bilden visar parhus av hustyp 403 C

Klicka på denna text för att få upp en stor bild som tar lite längre tid att ladda ner

Bild Hustyp 404 C

Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Bilden visar parhus av hustyp 404 C

Klicka på denna text för att få upp en stor bild som tar lite längre tid att ladda ner

Bilderna ovan visar de tre parhustyperna 402 C, 403 C och 404 C.

Hustypen 402 C är enplanshus medan 403 C och 404 C är tvåplanshus.

Transporterna till husen sker via Tavastehusgatan och de små transportgatorna vinkelrätt mot Tavastehusgatan.

Till varje hus hör en parkeringsplats i något av de tre parkerings-garagen vid Drumsögatan.

Varje garagebyggnad har två plan med låsta dörrar vid infarten till varje plan. Ett av garageplanen är ett gästgarage för husägarnas gäster.

 

20011106 DW