>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLA Samfällighetsförening

Området

Flera sidor kommer här så småningom
>Huskarta
>Radhus-ritning
>Parhus-ritning
>Bredband

 

 

Radhusritning
Bild Hustyp 111 A

Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Bilden visar radhus av hustyp 111 A

Klicka på denna text för få upp en stor bild som tar lite längre tid att ladda ner.

Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Bilden visar radhus av hustyp 111 B.

Klicka på denna text för få upp en stor bild som tar lite längre tid att ladda ner.

Bild Hustyp 111 B

Bilderna visar de två radhustyperna 111 A och 111 B.

Båda typerna är tvåvånings suterränghus, med en utgång från det övre planet till den mindre delen av tomten och en utgång från det nedre planet till trädgården.

Transporter till husen sker antingen via bilgatan Torneågatan norr om området, via bilgatan Tavastehusgatan som är en återvändsgata som går genom vårt område eller via den lilla transportgatan som går parallellt med och mitt emellan Torneå- och Tavastehusgatan.

Till varje hus hör en parkeringsplats i något av de tre parkerings-garagen vid Drumsögatan.

Varje garagebyggnad har två plan med låsta dörrar vid infarten till varje plan. Ett av garageplanen är ett gästgarage för husägarnas gäster.

 

20011106 DW