>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLADALENS Samfällighetsförening

>Övriga funktionärer

Styrelse m.flera

>Styrelsen
>Trivselkommitté

 

 

 

 

 

 

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman och eventuella extra stämmor.

Årsstämman hålls vanligen i mars månad. Vid årsstämman väljs styrelse, trivselkommitté och revisorer.

Styrelsen träffas oftast en gång i månaden för ordinarie möte.

Däremellan träffas delar av styrelsen i arbetsgrupper och har regelbundna telefonkontakter.

Dessutom deltar styrelsemedlemmar i andra möten som har med områdets skötsel att göra.

 

Trivselkommittén har hand om arrangemang och förplägnad vid årsstämmor och städdagar. Den ansvarar också för utgivningen av Trivselbladet som delas ut till alla i området 3 - 4 gånger per år.

Vår Serviceman är Samfällighetens allt-i-allo. Hjälper styrelsen med en del praktiska göromål inom Samfälligheten. Utses av Styrelsen.

Vår Bredbandsansvarige är en av Styrelsen utsedd person som representerar Akalladalen inom bredbandsföreningen AHN. Hjälper också till inom Samfälligheten med problem med Bredbandsuppkopplingar