>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLADALENS Samfällighetsförening

>Övriga funktionärer

Styrelse m.flera

>Styrelsen
>Trivselkomitté

 

 


Uppdaterad 20170426 DW


Bredbandsansvarig:

Roberto Ruiz

Torneågatan 68

Telefon: 070-10 90 700

mail:roberto@telekompaniet.se

Övriga funktionärer utgörs av följande:

En Serviceman som ser till garagen, undercentralen, lånar ut nyckel till mekplatsen och hjälper till med lite av varje i området.

En Bredbandsansvarig som är Samfällighetens representant i Akalla Husby Nätort ( AHN ) dvs vår förening som sköter Bredband och kabel-TV. Hjälper också till med bredband inom Samfälligheten.

Revisorer och revisorsuppleanter som skall kontrollera styrelsens redovisning.

En Valberedning som skall ta fram förslag till ledamöter för vakanta platser till årsstämman.

De har nedanstående adress och telefonnummer. Alla har postnummer 164 79 Kista.


Telefon: 08-751 31 16 / 070-750 11 65
Foto Sensé Larsson

Serviceman:

Sensé Larsson

Tavastehusgatan 53