>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLADALENS Samfällighetsförening

>Övriga funktionärer

Styrelse m.flera

>Styrelsen
>Trivselkomitté

 

 


Uppdaterad 20170405 DW

Styrelsen för Akalladalen

Styrelsen består av ordförarande , vice ordförande, kassör, sekreterare, en ordinarie ledamot och två suppleanter.

De har nedanstående adress och telefonnummer.

Alla har postnummer 164 79 Kista.

 

 


Telefon: 070-21 41 074
Foto Dennis Westin

Vice ordförande:

Dennis Westin

Tavastehusgatan 13

 

 

 

 


Telefon: 751 77 37
Foto Sievert Balkeståhl

Ordförande:

Sievert Balkeståhl

Torneågatan 40

 

 

 


Telefon: 070-631 25 86
Foto Björn Lundstedt

Kassör:

Björn Lundstedt

Tavastehusgatan 6

 

 

 


Telefon: 070-25 99 360
Foto Sara Magnusson

Suppleant:

Sara Magnusson

Tavastehusgatan 2

 

 


Telefon: 070-566 85 38
Foto Sture Caesar

Sekreterare:

Sture Caesar

Tavastehusgatan 47


Telefon: 070-415 11 83
Foto Lars Moberg

Ledamot:

Lars Moberg

Tavastehusgatan 87


Telefon: 072-22 405 22
Foto Mats Lundgren

Suppleant:

Mats Lundgren

Tavastehusgatan 72