>Hemsidan
>Kontakt
>Byråkrati
>Styrelse
>Området
>Aktuellt

>Startsida

AKALLADALENS Samfällighetsförening

>Övriga funktionärer

Styrelse m.flera

>Styrelsen
>Trivselkomitté

 

 


Uppdaterad 20170426

DW

Ledamot:

Nyree Ruiz Sundberg

Torneågatan 68


Telefon: 073-696 99 60

Trivselkommitén

Trivselkommitén består i år av 6 ledamöter.De har nedanstående adress och telefonnummer. Alla har postnummer 164 79 Kista.

 

 

 

 


Telefon: 580 345 75

Ledamot:

Birgitta Fredander

Tavastehusgatan 146

Foto Birgitta Fredander

 

 

 


Telefon: 073-641 21 42

Ledamot Sammankallande:

Kai Kjäll-Andersson

Tavastehusgatan 49

Foto Margareta Andersson Lopez

 

 

 

 

 


Telefon: 070-920 78 97
Foto Kerstin Nygren

Ledamot:

Kerstin Nygren

Tavastehusgatan 85